MŁODY OBYWATEL

Świadomość i zaangażowanie w sprawy społeczne, narodowe i europejskie, szacunek wobec prawa i drugiego człowieka, miłość do ojczyzny i szacunek wobec konstytucji, znajomość norm i wartości wynikających z demokracji - to tylko niektóre cechy, w których kształtowaniu odgrywa rolę szkoła z jej działaniami.

Aktywności obywatelskie więc to m.in.:

  • udział w obchodach narodowych świąt i rocznic;
  • wyjazdy i wycieczki do miejsc związanych z polską historią, demokracją ;
  • stosowanie zasad demokracji w szkole - np. angażowanie się w pracę Samorządu Uczniowskiego, udział w prawyborach, debatach, spotkaniach z politykami, prawnikami, działania na rzecz dobra wspólnego;
  • zgłębianie wiedzy nt. praw człowieka i podejmowanie akcji w obronie tych praw;
  • pielęgnowanie pamięci o historii, np. poprzez spotkania ze świadkami Holokaustu;

Maraton Pisania Listów to największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka. Co roku w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka miliony ludzi na całym świecie jednoczy siły, żeby upomnieć się o konkretne osoby, których prawa są łamane i odmienić ich los. Piszemy listy do decydentów, którzy mają realny wpływ na los naszych bohaterów i bohaterek oraz wysyłamy wyrazy wsparcia dla nich samych i ich bliskich.

W 2022 roku motywem przewodnim Maratonu jest prawo do pokojowych zgromadzeń. Demonstracje to niezwykle istotne narzędzie zmiany społecznej, tymczasem na całym świecie władze brutalnie tłumią i bezprawnie zakazują zgromadzeń. 1 grudnia 2022, wzorem poprzednich lat, uczniowie VIII LO wzięli udział w tej szlachetnej akcji, której celem jest obrona praw człowieka.

Napisz list, zmień Życie!

Amnesty 1
amnesty 2
Previous Next Play Pause
1 2

10 i 11 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury na ul. Osmeckiego odbył się I Kongres Samorządów Uczniowskich. Przedsięwzięcie zorganizowała Młodzieżowa Rada Młodzieży Miasta Rzeszowa. Nasze liceum reprezentowało aż 4 uczniów: Kamila Pabiańska i Jakub Draus z klasy 3 bs – jako radni i współorganizatorzy oraz Leon Mazur i Jakub Kuśnierz z klasy 1d - uczestnicy. Wydarzenia poprzedziły ankiety zorganizowane w szkołach na terenie miasta, w których uczniowie poruszali nurtujące ich problemy. Celem spotkania było wypracowanie najlepszego modelu działania samorządów uczniowskich i aktywna promocja samorządności wśród młodzieży.

W minionym tygodniu uczniowie naszego liceum wzięli po raz kolejny udział w 19. Objazdowym Festiwalu Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie, organizowanym przy współpracy z WSPIA Rzeszowską Szkołą Wyższą. Jego głównym celem jest promowanie praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na jego pochodzenie, rasę, płeć, wyznanie czy przekonania polityczne. W tym roku - ze względu na warunki pandemiczne - projekcie filmowe miały miejsce w budynku naszego liceum.
W ramach festiwalu uczniowie obejrzeli kilka filmów poświęconych interesującym ich zagadnieniom współczesnego świata, takich jak globalizacja, represje polityczne, katastrofy ekologiczne czy mechanizmy propagandy. W wybranym repertuarze znalazł się m.in. film „Stolen Fish. Kiedy zabraknie ryb” dotyczący chińskich inwestycji w Gambii, które zabierają prace miejscowym rybakom, zmuszając ich do emigracji czy „Raport z suchego miasta” poświęcony problemowi życia w wielkim mieście, w którym kończą się zapasy wody.

Po każdej projekcji filmowej odbyły się dyskusje pod kierownictwem nauczycieli i wychowawców. Jak się okazało były one nie tylko doskonałą okazją do uwrażliwienia uczniów na problem łamania praw człowieka we współczesnym świecie, ale także możliwością do przeprowadzenia ciekawych dyskusji i wymiany poglądów.

Koordynatorem wydarzenia był dr G. Wrona

1
2
4
Previous Next Play Pause
1 2 3

We wtorek 28 września uczniowie z klasy 1b wraz z wychowawcą, nauczycielką biologii p. Joanną Olszewską wzięli udział w akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA. Tym razem pogoda dopisała. Zabezpieczeni w rękawiczki zebrali pełne worki różnego rodzaju odpadów. Następnie śmieci zostały przekazane do punktu segregacji.

Taka akcja to nie tylko pomoc dla środowiska, ale też ważna lekcja, która z pewnością przypomni się każdemu, kiedy będzie miał nieodpartą chęć nieprzepisowego pozbycia się śmieci.

Brawo Uczniowie!smile

Sprzątanie świata -1
Sprzątanie świata 4
Sprzątanie Świata 5
Previous Next Play Pause
1 2 3

W dniu 11 października 2021 uczniowie klasy 2d wzięli udział w inauguracji III edycji Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji na rok szkolny 2021/2022. Spotkanie otworzyła wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart. Uczestniczyli w nim szefowie podkarpackich służb mundurowych i dr hab. Czesław Kłak, prof. KPSW i sędzia Trybunału Stanu, który w swoim wystąpieniu przybliżył młodzieży aktualne zagrożenia dla wolności i praw człowieka, w kontekście współczesnych problemów bezpieczeństwa, w tym cyfrowego i transgranicznego. Uczniowie mieli również okazję wysłuchać prelekcji dotyczącej organizacji i funkcjonowania Straży Granicznej w Polsce, jak również współczesnych przejawów nietolerancji i dyskryminacji, z którymi mogą mieć również do czynienia w środowisku szkolnym.

W trakcie ostatnich tygodni uczniowie klasy 1c naszego liceum uczestniczyli w projekcie dotyczącym społecznych uwarunkowań materializmu oraz jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce. W ramach projektu – przeprowadzonego pod opieką zespołu naukowego z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego – wzięli udział w czterech warsztatach on-line poświęconych kompetencjom prospołecznym i obywatelskim.