MŁODY OBYWATEL

Świadomość i zaangażowanie w sprawy społeczne, narodowe i europejskie, szacunek wobec prawa i drugiego człowieka, miłość do ojczyzny i szacunek wobec konstytucji, znajomość norm i wartości wynikających z demokracji - to tylko niektóre cechy, w których kształtowaniu odgrywa rolę szkoła z jej działaniami.

Aktywności obywatelskie więc to m.in.:

  • udział w obchodach narodowych świąt i rocznic;
  • wyjazdy i wycieczki do miejsc związanych z polską historią, demokracją ;
  • stosowanie zasad demokracji w szkole - np. angażowanie się w pracę Samorządu Uczniowskiego, udział w prawyborach, debatach, spotkaniach z politykami, prawnikami, działania na rzecz dobra wspólnego;
  • zgłębianie wiedzy nt. praw człowieka i podejmowanie akcji w obronie tych praw;
  • pielęgnowanie pamięci o historii, np. poprzez spotkania ze świadkami Holokaustu;

W piątek 31 stycznia 2020 r. odbyły się w w VIII LO wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie mogli oddać głos na swojego kandydata. Szkolna komisja wyborcza pilnowała demokratycznych zasad podczas wyborów.

Zarówno w organizacji wyborów, jak i w codziennych działaniach  wspierają uczniów opiekunki SU - p. Katarzyna Wołowiec i p. Anna Sawicka

29 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. Sally Mizroch w ramach XII Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Pani Mizroch jest wieloletnią badaczką, biologiem oraz oceanografem. Po raz kolejny przybyła ze Stanów Zjednoczonych do Rzeszowa, ponieważ tutaj przed wojną mieszkali jej krewni pochodzenia żydowskiego.

"Spośród słów używanych nieczęsto, tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.”
                                       Marcin Wolski, Niepodległość

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 8 listopada 2019 r. w naszym liceum miała uroczysty charakter.

Po raz siódmy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Festiwalu Filmowym „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie” 2019 zorganizowanym w WSPiA.
„Watch Docs” to nie tylko prezentacja ciekawych filmów - dokumentów, to także zachęta do podjęcia aktywności na rzecz obrony praw człowieka, nauka empatii, lekcja dojrzałości obywatelskiej.

11 listopada delegacja uczniów z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym, wzięła udział w obchodach 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w Kościele Farnym. Następnie na Placu Wolności odbyło się odsłonięcie i poświęcenie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.

„Woda nie jest produktem handlowym takim, jak każdy inny, ale dziedziczonym dobrem, które musi być chronione i bronione”.

W piątek 25 października 2019 r. w VIII LO odbyła się sesja naukowa, której tematem była woda. Mogliśmy obejrzeć film mówiący o znaczeniu wody dla organizmów żywych oraz wysłuchać wykładu pani dr Joanny Czado nt. zasobów wodnych na świecie, deficytów tej życiodajnej substancji, gospodarowania wodą, w tym jej zanieczyszczania oraz konieczności jej ochrony i oszczędzania przez nas wszystkich. Zwrócono uwagę, że Polska jest w grupie państw, którym grozi deficyt wody i ze swoimi zasobami mieści się zwykle w ostatniej trójce państw w Europie.