CZAS GODZIN LEKCYJNYCH I PRZERW

Nr lekcji

Godz. rozpoczęcia lekcji

 Godz. zakończenia lekcji

Przerwa

0

710

755

755  - 800

5 minut

1

800

845

845  - 855

5 minut

2

850

935

935 - 945

10 minut

3

945

1030

1030   - 1035

5 minut

4

1035

1120

1120  - 1140

20 minut

5

1140

1225

1225 -1240

15 minut

6

1240

1325

1325 - 1330

5 minut

7

1330

1415

1415 - 1420

5 minut

8

1420

1505

1505 - 1510

5 minut

9

1510

1555

1555 - 1600

5 minut