JUBILEUSZ 20-LECIA SZKOŁY
                            140 rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego – patrona szkoły

W dniu 15 stycznia 2009 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie, w którego skład w chwili obecnej wchodzi VIII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Nr 3, świętował Jubileusz 20-lecia istnienia. Obchody połączone były z wyjątkowo uroczystym Dniem Patrona – Stanisława Wyspiańskiego. 15 stycznia 2009 roku minęło 140 lat od urodzin tego wielkiego patrioty i wybitnego artysty.
Społeczność szkoły zgromadziła się o godz. 10.00 w Kościele pw. Chrystusa Króla, aby wziąć udział w Mszy św. – koncelebrowanej przez ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego, ks. Stanisława Słowika – Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Janusza Podlaszczaka, ks. Prałata Stanisława Zycha, ks. Infułata Józefa Sondeja oraz ks. Sławomira Piętowskiego – absolwenta VIII LO

Uroczystości w szkole rozpoczęły się programem artystycznym – w wykonaniu teatru VIII LO „FRASZKA”, inspirowanym fragmentami "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W trakcie uroczystości goście mogli obejrzeć prezentację ożyciu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego oraz drugą - obrazującą historię i osiągnięcia szkoły, wysłuchali także kompozycji Wojciecha Kilara w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz pani Lucyny Grych – Hajduk. Szczególnym punktem programu była rozmowa z panią Dorotą Wyspiańską – Zapędowską – poprowadzona przez Ewę Kurzyńską – dziennikarkę rzeszowskich „Nowin” – absolwentkę VIII LO. Na koniec Adrianna Ficek z kl. 1a zaśpiewała piosenkę "Czas nie będzie na nas czekał". Uroczystość prowadzili pani Anna Szelc i pan Ludomir Lewandowski.
Na korytarzach szkoły goście mogli obejrzeć wystawy prac konkursowych oraz osiągnięć i działalności szkoły.

Wśród przybyłych gości byli m.in.: Jerzy Maślanka – Przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie Miasta Rzeszowa, Jacek Adamowicz – radny Miasta Rzeszowa – asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Mieczysława Janowskiego, Zofia Igras - Dyrektor Wydziału Edukacji Ponadgimnazjalnej i Ustawicznej Kuratorium Oświaty, Zbigniew Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji, Maria Warchoł – starszy wizytator, Kazimiera Stachurska - Dyrektor Oddziału Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty, Anna Szczołko - Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie, Alfred Kopeć – Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, byli dyrektorzy szkoły: Krystyna Czyżowska i Grażyna Broda, dyrektorzy rzeszowskich szkół, emerytowani i byli pracownicy szkoły.

Gościem honorowym była pani Dorota Wyspiańska – Zapędowska, wnuczka Stanisława Wyspiańskiego, którą poznaliśmy w ubiegłym roku na obchodach związanych z rocznicą Śmierci Stanisława Wyspiańskiego w Przemyślu. Po raz drugi spotkaliśmy się z panią Wyspiańską - Zapędowską w Krakowie, gdzie delegacja ze szkoły uczestniczyła w uroczystej Mszy św. rocznicowej i składała kwiaty przy grobie artysty na Skałce.
W Kronice ważnych wydarzeń szkoły pani Dorota Wyspiańska – Zapędowska wpisała słowa:
„Byłam, czułam, wzruszyłam się, wylałam ocean łez z wielkiej radości.
Życzę zdrowia i dalszej wytrwałości wszystkim, a Dziadek czuwa nad szkołą
Dorota Wyspiańska – Zapędowska
wnuczka twórcy Wesela
„Polska to jest wielka rzecz”


W organizację uroczystości zaangażowało się bardzo wielu nauczycieli i pracowników szkoły znacząca była także życzliwość i duża pomoc rodziców, szczególnie Rady Rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego.

W zorganizowaniu uroczystości wspomogły szkołę instytucje:
-    Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
-    Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
-    Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
oraz sponsorzy:
-    firma AARSLEFF Sp. z o.o. ul. Lambady 6 02 – 830 Warszawa
-    Firma KRUSZGEO S.A.Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych ul. Mikołaja Reja 16 35 – 959 Rzeszów
-    Pan Zbigniew Lis – rodzic ucznia z klasy 3c

20lecie_1
20lecie_2
20lecie_3
20lecie_4
20lecie_5
20lecie_6
20lecie_7
20lecie_8
20lecie_9
20lecie_10
20lecie_11
20lecie_12
20lecie_13
20lecie_14
20lecie_15
20lecie_16
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16