W klasach VIII Liceum Ogólnokształcącego przez lata uczyli się uczniowie z okolicznych osiedli, całego Rzeszowa, jak i miejscowości bardziej oddalonych od naszego miasta. VIII Liceum Ogólnokształcące jest otwarte na obcokrajowców m.in. obywateli Ukrainy. Dzięki życzliwej atmosferze, wsparciu nauczycieli i rówieśników łatwo adaptują się oni do polskiej rzeczywistości. Ta przyjazna atmosfera i indywidualne podejście do każdego ucznia sprawiają, że dobrze i bezpiecznie czuje się u nas każdy uczeń.

W liceum realizowano – najpierw w oddziałach sprofilowanych, następnie w grupach międzyoddziałowych - przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, historię, wiedzę o społeczeństwie, matematykę, biologię, chemię, geografię. W ramach innowacji programowych wprowadzono również specyficzne dla naszej szkoły przedmioty uzupełniające Analizę tekstów kultury i Matematykę w zastosowaniach – nauczane wg autorskich programów.
Pierwsza nietypowa matura dla ucznia z indywidualnym tokiem nauczania odbyła się w r. szk. 1994/95. Bartłomiej Prokop zdawał egzamin dojrzałości jako jedyny uczeń w szkole, w przyspieszonym o rok trybie.

Dbamy o to, aby szkoła była przestrzenią rozwoju i kształtowania wartości. Tworzymy warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań, aktywności i kreatywności uczniów. Dostrzegamy i rozwijamy uzdolnienia przedmiotowe, sportowe, artystyczne. Wspieramy realizacje inicjatyw uczniowskich, promujemy aktywność uczniów w różnych dziedzinach (w szkole i poza szkołą), poprzez wdrożenie programu PASSEK (Program Aktywności Sportowej, Społeczno-Edukacyjnej i Kulturalnej). W szkole proponujemy zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży: sportowe, przygotowujące do egzaminów zewnętrznych oraz rozwijające zainteresowania, np. psychologiczne, teatralne, dziennikarskie, taneczne.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w szkole i poza jej terenem, np. w laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, w Muzeum - Zamku w Łańcucie, w Sądzie Rejonowym, lekcje terenowe z geografii i biologii. Organizowane są również cykliczne wyjazdy edukacyjne, np. do Parlamentu, Muzeum Auschwitz-Birkenau, miejsc związanych z patronem szkoły, Stanisławem Wyspiańskim.
VIII LO współpracuje z uczelniami wyższymi, takimi jak: UR, WSIiZ, WSPiA, dzięki temu uczniowie naszej szkoły uczestniczą w życiu uczelni, biorą udział w sesjach naukowych i debatach. Proces dydaktyczny urozmaicają także zajęcia prowadzone w j. angielskim w ramach współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów AIESEC. Licealiści co roku uczestniczą w Festiwalu Filmowym „WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie”, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, np. podróżnikami, pisarzami, politykami, angażują się w akcje charytatywne.

W współpracy ze środowiskiem zorganizowaliśmy wiele wartościowych przedsięwzięć, które były dedykowane także uczniom innych szkół (np. międzyszkolne konkursy „Magiczny Rzeszów”, „Wyspiański – Artysta Wszechstronny”, kampania „Transplantacja – Drugie Życie”, Narodowe Czytanie „Wesela”, wystawa „Krótka historia o tym, że życie jest dobre” i spotkanie z prof. Wandą Półtawską, piknik osiedlowy "Pożegnanie Lata", coroczne zaangażowanie w rzeszowskie obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu – organizowanie spotkań ze świadkami Holocaustu).
Pielęgnujemy także szkolne tradycje. Co roku przygotowywane są uroczyste spotkania wigilijne, bale studniówkowe. Szanowane i godnie obchodzone są święta narodowe oraz Dzień Patrona.

Ideałem absolwenta naszej szkoły jest uczeń, który nie tylko ma rzetelną wiedzę i funkcjonalnie ją wykorzystuje, ale jest mądrym i dobrym człowiekiem, wrażliwym i zaangażowanym społecznie, szanuje tradycję, kocha ojczyznę i ceni przynależność do wspólnoty europejskiej.

2_5
Konkurs MAGICZNY RZESZÓW
2_6
Konkurs MAGICZNY RZESZÓW
2_7
Konkurs MAGICZNY RZESZÓW
2_8
Międzynarodowy Dzień pamięci o Ofiarach Holocaustu Spotkanie z Hayą Novak z USA
2_9
Wystawa „Krótka historia o tym, że życie jest dobre”. Spotkanie z prof. Wandą Półtawską
2_10
Wystawa „Krótka historia o tym, że życie jest dobre”. Spotkanie z prof. Wandą Półtawską
2_11
Wystawa „Krótka historia o tym, że życie jest dobre”. Spotkanie z prof. Wandą Półtawską
2_12
Wystawa „Krótka historia o tym, że życie jest dobre”. Spotkanie z prof. Wandą Półtawską
1_szk
Wystawa „Krótka historia o tym, że życie jest dobre”.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9