Gabinet higieny szkolnej czynny codziennie w godz. 7 30 - 14 30