SKŁAD SAMORZĄDU:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Kamila Pabiańska

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: Emilia Hadam-Zastępca

Członek Samorządu Uczniowskiego: Leon Mazur

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:
Anna Sawicka
Katarzyna Wołowiec

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
•    reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły
•    pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły
•    przedstawienie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, opinii potrzeb społeczności uczniowskiej
•    tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły
•    kształtowanie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym ludziom
•    przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego
•    organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły
•    aktywizowanie życia społecznego w szkole
•    kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania
•    ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację
•    rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
•    motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
•    dbanie o dobre imię Szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
•    obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych
•    sporządzanie wniosku o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów
•    opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
•    zapobieganie konfliktom, przemocy i agresji oraz rozstrzyganie sporów w szkole i poza szkołą
•    spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych
•    dokumentowanie działalności szkolnej Samorządu Uczniowskiego

AKCJE SAMORZĄDU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wrzesień
•    Organizacja kampanii wyborczej
•    Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego
•    Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, zebranie samorządu, wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy, ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
•    Zagospodarowanie i aktualizacja tablicy SU
Październik
•    Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla nauczycieli
•    Wprowadzenie w życie” Szczęśliwego Numerka”
Listopad
•    Narodowe Święto Niepodległości – udział w akademii
•    Pieczenie babeczek na sprzedaż w celu wsparcia finansowego hospicjum
Grudzień
•    Włączenie się do akcji „Góra Grosza”
Styczeń
•    Włączenie się do akcji charytatywnej WOŚP
Luty
•    Walentynki– poczta Walentynkowa
Marzec
•    Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet. – gazetka okolicznościowa
•    Pierwszy Dzień  Wiosny – pokaz mody i fryzur
Kwiecień
•    Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły – gazetka okolicznościowa
•    Obchody Dnia Ziemi –   wykonanie gazetki okolicznościowej, włączenie się do akcji Sprzątanie Świata z okazji Dnia Ziemi
•    Pożegnanie klas maturalnych
Maj
•    Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja
•    Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się w kolory tęczy
Czerwiec
•    Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym
•    Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym
•    Uroczyste zakończenie roku szkolnego, wystawienie pocztu sztandarowego
 
Samorząd Uczniowski i opiekunowie zastrzegają sobie zmiany do planu pracy według bieżących potrzeb