A to Polska właśnie”
JUBILEUSZ 30-LECIA SZKOŁY
150 rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego – patrona szkoły

W dniu 19 stycznia 2019 r. VIII Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie obchodziło Jubileusz 30-lecia szkoły. Święto połączone było z Dniem Patrona – Stanisława Wyspiańskiego w 150 rocznicę urodzin tego wielkiego Polaka i wszechstronnego artysty.Uroczystość rozpoczęła Msza św. o godz. 9.00 w Kościele pw. Chrystusa Króla – koncelebrowana przez ks. Biskupa Jana Wątrobę, ks. Stanisława Słowika – Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Proboszcza Janusza Podlaszczaka, ks. Piotra Potyrałę - Zastępcę Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Grzegorza Złotka, ks. Tomasza Wójcika oraz ks. Sławomira Piętowskiego – absolwenta VIII LO. Wszyscy kapłani uczestniczyli także w szkolnej części uroczystości. Podczas Mszy św. Jego Ekscelencja ks. biskup poświęcił sztandar VIII Liceum Ogólnokształcącego (do tej pory szkoła posiadała sztandar Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3).

Wśród przybyłych gości byli m.in.: Krystyna Wróblewska – poseł na Sejm RP, Mirosław Kwaśniak Przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie Miasta Rzeszowa, przedstawiciele Rady Miasta Rzeszowa: Grażyna Szarama, Witold Walawender i Robert Walawender, Zbigniew Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji, Małgorzata Nowińska - Zgurska - Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Rzeszowie w Podkarpackim Kuratorium Oświaty, Marta Jadach-Stupnicka - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty, Rafał Czupryk - Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do Spraw Rodzin, Anna Szczołko - Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie, Bogusława Buda – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, byli dyrektorzy szkoły: Grażyna Broda i Zofia Kanicka, dyrektorzy rzeszowskich szkół, emerytowani i byli pracownicy szkoły.

Gościem honorowym była pani Dorota Wyspiańska – Zapędowska, wnuczka Stanisława Wyspiańskiego, która już po raz trzeci gościła w naszej szkole.

Uroczystość w szkole, którą prowadzili pani Sabina Andres - nauczyciel liceum oraz Artur Mokrzycki – absolwent VIII LO, uświetnił program artystyczny – w wykonaniu młodzieży VIII LO inspirowany fragmentami "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, gościnnie wystąpili w nim także uczniowie z zaprzyjaźnionego Liceum Mistrzostwa Sportowego „Resovia”. W programie wystąpiła również Kinga Łabuda – absolwentka VIII LO, która zaśpiewała piosenki: "Ojczyzna" z repertuaru M. Grechuty oraz "Na skrzydłach roztańczonych marzeń" – kompozycję P. Rubika Goście mogli obejrzeć także prezentację na temat „Stanisław Wyspiański- artysta wszechstronny”, a na zakończenie podziwiać przepięknie zatańczonego poloneza w strojach szlacheckich, w wykonaniu uczniów naszego liceum.

Ważnym punktem programu była rozmowa z panią Dorotą Wyspiańską – Zapędowską - wnuczką Stanisława Wyspiańskiego – poprowadzona przez dziennikarza, Adama Mokrzyckiego. Jej anegdoty i ciepłe wspomnienia o dziadku przybliżyły i ożywiły postać patrona szkoły.

Na korytarzach szkoły przygotowane były wystawy prac konkursowych oraz ekspozycje osiągnięć i działalności szkoły. Wszyscy uczestnicy otrzymali także upominki – specjalnie na tę okazję przygotowany Biuletyn Jubileuszowy z autografem pani Doroty Wyspiańskiej – Zapędowskiej.

Rocznica była okazją do spotkania się absolwentów szkoły, tym bardziej, że wieczorem zorganizowany był pierwszy Bal Absolwenta VIII LO. Ciepłym wspomnieniom i rozmowom, a także sentymentalnym powrotom do sal i znajomych korytarzy nie było końca. Nasi absolwenci – dzisiaj dorośli ludzie – niezwykle życzliwie i z radością wspominali szkolne lata i ludzi, którzy w VIII LO byli ich wychowawcami i przewodnikami.
W organizację uroczystości zaangażowali się wszyscy pracownicy szkoły i bardzo wielu uczniów. Nieoceniona była także pomoc Rady Rodziców, szczególnie przewodniczącej Rady, pani Barbary Salach, której dziełem były słodkości i wyjątkowe „urodzinowe” torty, ozdobione reprodukcjami dzieł Wyspiańskiego.

Dziękujemy wszystkim Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i przekazywali pełne życzliwości życzenia oraz słowa uznania.

Dziękujemy także wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu uroczystości, szczególnie panu Markowi Jastrzębskiemu – dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, panu Adamowi Mokrzyckiemu, absolwentom: Kindze Łabudzie, Arturowi Mokrzyckiemu, Oskarowi Rumakowi, Jakubowi Belcarowi.