Uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole odbyła się 25 kwietnia 2003 r.

W związku z tym, że od września 2019 r. przestał istnieć Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego, wykonany został drugi sztandar szkoły z nazwą VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie, który poświęcony został podczas uroczystej Mszy św. z okazji Jubileuszu 30-lecia Szkoły w dniu 19 stycznia 2019 r.

Na obydwu sztandarach na stronie prawej umieszczona została symbolika państwowa – godło Polski na czerwonym tle; dodatkowo w nowym sztandarze wokół godła umieszczona została dewiza: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.
Na stronie lewej starego i nowego sztandaru wyhaftowana została podobizna Stanisława Wyspiańskiego, wzorowana na autoportrecie artysty, ornamenty kwiatowe zaczerpnięte z jego dzieł oraz nazwa szkoły.

5_1
Sztandar Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3
5_2
Sztandar Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3
5_3
Sztandar VIII Liceum Ogólnokształcącego
5_4
Sztandar VIII Liceum Ogólnokształcącego