Bufet szkolny czynny codziennie w godz. 8 00 - 14 15