Prezydium Rady Rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca:           Barbara Salach
Wiceprzewodniczący:   Katarzyna Wojak
Skarbnik:                       Wiesław Janczura
Członek:                        Dorota Soja
Członek:                        Katarzyna Pyrsak-Kalandyk

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca:          Anna Cisło-Antoniszyn
Członek:                       Iwona Bosek
Członek:                       Renata Tokarczyk

Rada Rodziców podjęła uchwałę o wysokości składki na rok szk. 2022/2023 na cele swojej działalności w wysokości 50 zł.

Składki można wpłacać za pośrednictwem skarbnika RR lub przewodniczącego rady klasowej, ew. bezpośrednio na rachunek RR:

87 9176 1022 2003 0026 3476 0001

Spotkania Rady Rodziców odbywają się zwykle przed zebraniami rodziców, o innych terminach członkowie RR będą powiadomieni pisemnie.

Składki na Radę Rodziców można wpłacać do przewodniczącego klasowej Rady lub bezpośrednio do skarbnika RR (po wywiadówce).
 

Skład Rady Rodziców w r. szk. 2022/2023:

 1. Katarzyna Dziedzic klasa 1a
 2. Marta Zając klasa 1b
 3. Katarzyna Pyrsak-Kalandyk klasa 1c
 4. Katarzyna Twardowska-Malec klasa 1d
 5. Renata Tokarczyk klasa 1e
 6. Aneta Dankiewicz-Kozera klasa 1f
 7. Iwona Bosek klasa 2a
 8.  Bogdan Zdeb klasa 2b
 9. Monika Tatowicz klasa 2c
 10. Katarzyna Wojak klasa 2d
 11. Andrzej Szurlej klasa 3a
 12. Anna Warzocha klasa 3b
 13. Alina Kwolczak klasa 3c
 14. Robert Wrzesień klasa 3d
 15. Paweł Serwatko klasa 4as
 16. Monika Schewe klasa 4bs
 17. Anna Cisło-Antoniszyn klasa 4cs
 18. Wiesław Janczura klasa 4ds
 19. Dorota Soja klasa 4es
 20. Barbara Salach klasa 4ds

KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) zawarł porozumienie o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego (gwarantowanego przez NFZ) dla uczniów VIII LO z gabinetem stomatologicznym EURO DENTAL CLINIC ul. Lewakowskiego 10 35-119 Rzeszów.

Gabinet przyjmuje pacjentów w godz. 9.00 - 20 00 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki. Uczniowie naszej szkoły przyjmowani są po uprzednim zarejestrowaniu, poza godzinami lekcyjnymi, w przypadku uczniów niepełnoletnich - pod opieką rodziców. W gabinecie proszę zaznaczyć, że pacjent jest uczniem naszego liceum.
Wcześniej rodzic/ opiekun prawny ucznia podpisuje zgodę na korzystanie z opieki stomatologia - na podst. porozumienia szkoły z ww. gabinetem - zgodę należy złożyć do wychowawcy.