Prezydium Rady Rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca:           Miłosz Górski
Wiceprzewodniczący:   Anna Hadam
Skarbnik:                       Iwona Bosek
Członek:                        Katarzyna Wojak
Członek:                        Edyta Sakowska

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca:          Sebastian Orszulik
Członek:                       Agnieszka Kulig
Członek:                       Renata Tokarczyk

Rada Rodziców podjęła uchwałę o wysokości składki na rok szk. 2023/2024 na cele swojej działalności w wysokości 50 zł.

Składki można wpłacać za pośrednictwem skarbnika RR lub przewodniczącego rady klasowej, ew. bezpośrednio na rachunek RR:

87 9176 1022 2003 0026 3476 0001

Spotkania Rady Rodziców odbywają się zwykle przed zebraniami rodziców, o innych terminach członkowie RR będą powiadomieni pisemnie.

Składki na Radę Rodziców można wpłacać do przewodniczącego klasowej Rady lub bezpośrednio do skarbnika RR (po wywiadówce).
 

Skład Rady Rodziców w r. szk. 2023/2024:

 1. Mariusz Lasota klasa 1a
 2. Miłosz Górski klasa 1b
 3. Katarzyna Westwalewicz klasa 1c
 4. Sebastian Orszulik klasa 1d
 5. Monika Malec klasa 1e
 6. Edyta Sakowska klasa 1f
 7. Dariusz Stolarski klasa 1g
 8. Kinga Strzelczyk klasa 1h
 9. Anna Stefanowska klasa 1i
 10. Katarzyna Dziedzic klasa 2a
 11. Piotr Grębowski klasa 2b
 12. Katarzyna Pyrsak-Kalandyk klasa 2c
 13. Katarzyna Twardowska-Malec klasa 2d
 14. Renata Tokarczyk klasa 2e
 15. Aneta Dankiewicz-Kozera klasa 2f
 16. Iwona Bosek klasa 3a
 17.  Bogdan Zdeb klasa 3b
 18. Monika Tatowicz klasa 3c
 19. Katarzyna Wojak klasa 3d
 20. Andrzej Szurlej klasa 4a
 21. Anna Lalicka-Warzocha klasa 4b
 22. Aneta Maniak klasa 4c
 23. Robert Wrzesień klasa 4d

KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) zawarł porozumienie o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego (gwarantowanego przez NFZ) dla uczniów VIII LO z gabinetem stomatologicznym Innovation Lab Sp. z o.o. ul. Lewakowskiego 10 35-119 Rzeszów.

Gabinet przyjmuje pacjentów w godz. 9.00 - 20 00 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki. Uczniowie naszej szkoły przyjmowani są po uprzednim zarejestrowaniu, poza godzinami lekcyjnymi, w przypadku uczniów niepełnoletnich - pod opieką rodziców. W gabinecie proszę zaznaczyć, że pacjent jest uczniem naszego liceum.
Wcześniej rodzic/ opiekun prawny ucznia podpisuje zgodę na korzystanie z opieki stomatologia - na podst. porozumienia szkoły z ww. gabinetem - zgodę należy złożyć do wychowawcy.