Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Szkolnych
                                                                                        „WYSPIAŃSKI”

Z inicjatywy nauczycieli VIII LO w Rzeszowie, we wrześniu 2006 r. odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono ideę powołania stowarzyszenia wspierającego działalność edukacyjną i wychowawczą naszej szkoły. Organizacji nadano nazwę Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Szkolnych „Wyspiański”. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29.01.2007 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym i jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności edukacyjnej, wychowawczej
i profilaktycznej prowadzonej w VIII LO, w tym:
1) opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych,
2) działanie na rzecz uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi,
3) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej i szkolnej oraz pielęgnowanie polskości,
5) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i społecznych,
6) upowszechnianie praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
7) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8) wspieranie inicjatyw proekologicznych,
9) wspieranie inicjatyw komunikacyjno-informatycznych i językowych,
10) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia,
11) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa,
12) organizowanie wypoczynku i propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
13) wspieranie pomocy koleżeńskiej i rozwijanie życia kulturalnego członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. przez:
>> prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej,
>> nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
>> współpracę z władzami różnych szczebli,
>> organizowanie wolontariatu, imprez integracyjnych, wyjazdów edukacyjnych,
>> prowadzenie szkoleń,
>> przyznawanie stypendiów.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.
Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

Władze Stowarzyszenia:

1) Walne Zgromadzenie

2) Zarząd Stowarzyszenia
prezes - Marta Malisiewicz
wiceprezes – Anna Mazurkiewicz
wiceprezes – Ewa Barańska
sekretarz – Lucyna Lasota
skarbnik – Ewa Jaśkiewicz

3) Komisja Rewizyjna
przewodniczący – Małgorzata Borys-Duś
członek – Marta Maramorosz-Kądziela
członek – Edyta Sobala-Skimina

4) Sąd koleżeński
przewodnicząca – Anna Sawicka
członek – Katarzyna Wołowiec
członek – Jolanta Ziobro
członek – Sabina Andres
członek – Joanna Czado

Najważniejsze realizacje:

  1. Projekt Patriotyzm jutra - wymiana młodzieży z Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Polski promująca aktywność obywatelską oraz solidarność i wzajemne zrozumienie młodych ludzi   z różnych krajów (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
  2. Projekt Globalna Transformacja - wymiana młodzieży z Turcji i Polski dotycząca oceny stanu środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych oraz ich zapobieganiu (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
  3. Projekt Bliżej siebie – czyli zgłębianie wiedzy o różnorodności bliskich sobie kultur - wymiana młodzieży z Ukrainy i Polski przybliżająca kulturę i tradycję naszych regionów (Polska Fundacja im. R. Schumana)
  4. Projekt  Życie jest teatrem, a aktorami ludzie - wymiana młodzieży z Ukrainy i Polski poświęcona poszukiwaniu wspólnych słowiańskich korzeni (Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI)
  5. Projekt Pogranicze łączy. Młodzież Polski i Ukrainy-w poszukiwaniu wspólnych źródeł  - wymiana młodzieży z Ukrainy i Polski koncentrująca się na dialogu międzykulturowym oraz ukazywaniu podobieństw i różnic między naszymi narodami (Narodowe Centrum Kultury)
  6. Dzień Patrona Szkoły – coroczne uroczystości poświęcone wielkiemu artyście Stanisławowi Wyspiańskiemu
  7. Konkurs Magiczny Rzeszów – wydarzenie związane z obchodami 660. rocznicy lokacji Rzeszowa przybliżające historię i teraźniejszość naszego miasta
  8. Wystawa fotografii pt. „Krótka historia o tym, dlaczego życie jest dobre” (zdjęcia: Marta Dzbeńska-Karpińska, teksty: Katarzyna Urban, projekt graficzny: Jaga Mączka) i Konkurs Życie jest dobre...po prostu – gość honorowy: pani Wanda Półtawska
  9. Jubileusz 30-lecia szkoły - Msza św. połączona z poświęceniem sztandaru, uroczystości w szkole, Bal Absolwenta - gość honorowy: pani Dorota Wyspiańska – Zapędowska - wnuczka patrona naszej szkoły
  10. Stała współpraca z organizacją młodzieżową AIESEC
stowarz_1
stowarz_2
stowarz_3
stowarz_4
stowarz_5
stowarz_6
stowarz_7
stowarz_8
stowarz_9
stowarz_z1
stowarz_z2
stowarz_z3
stowarz_z4
stowarz_z1a
stowarz_z2a
stowarz_z3a
stowarz_z4a
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17