W trakcie ostatnich tygodni uczniowie klasy 1c naszego liceum uczestniczyli w projekcie dotyczącym społecznych uwarunkowań materializmu oraz jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce. W ramach projektu – przeprowadzonego pod opieką zespołu naukowego z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego – wzięli udział w czterech warsztatach on-line poświęconych kompetencjom prospołecznym i obywatelskim.


Podczas cotygodniowych spotkań pogłębiali i rozwijali swoją wiedzę dotyczącą takich zagadnień, jak wspólnotowość, współpraca, komunikacja międzyludzka czy aktywizm. Szczególnie pojęcie aktywizmu spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem uczestników projektu, o czym świadczyły częste wymiany zdań i dyskusje z prowadzącymi warsztaty. Uczniowie dowiedzieli się, jak podejmować działania dla rzecz wspólnego dobra, dlaczego warto być aktywistą we współczesnych świecie, jakie są motywy i korzyści z tytułu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz jak w tym celu wykorzystywać Internet. Poza zagadnieniami teoretycznymi była również okazja zdobycia wiedzy praktycznej, która znalazła wyraz w przygotowanych przez nich petycjach.
Zorganizowane warsztaty – jak stwierdzili sami uczniowie – były niepowtarzalną okazją do lepszego zrozumienia potrzeby „bycia aktywnym” na różnych polach życia społecznego. Uświadomiły także wielu z nich, jak ważne jest podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra, które przełożyć się mogą na stworzenie lepszych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży w poczuciu szczęścia i zadowolenia z życia.
Serdecznie dziękujemy prowadzącym warsztaty za miłą i przyjazną atmosferę podczas spotkań, możliwość wymiany poglądów i doświadczeń, ogrom przekazanej wiedzy i zdobyte nowe umiejętności, które zapewne wykorzystamy w przyszłości. 

Warsztaty 1
Warsztaty 2
Warsztaty 3
Warsztaty 4
Warsztaty 5
Warsztaty 6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6