MŁODY OBYWATEL

Świadomość i zaangażowanie w sprawy społeczne, narodowe i europejskie, szacunek wobec prawa i drugiego człowieka, miłość do ojczyzny i szacunek wobec konstytucji, znajomość norm i wartości wynikających z demokracji - to tylko niektóre cechy, w których kształtowaniu odgrywa rolę szkoła z jej działaniami.

Aktywności obywatelskie więc to m.in.:

  • udział w obchodach narodowych świąt i rocznic;
  • wyjazdy i wycieczki do miejsc związanych z polską historią, demokracją ;
  • stosowanie zasad demokracji w szkole - np. angażowanie się w pracę Samorządu Uczniowskiego, udział w prawyborach, debatach, spotkaniach z politykami, prawnikami, działania na rzecz dobra wspólnego;
  • zgłębianie wiedzy nt. praw człowieka i podejmowanie akcji w obronie tych praw;
  • pielęgnowanie pamięci o historii, np. poprzez spotkania ze świadkami Holokaustu;

Wybory to przywilej i obowiązek
Chcąc mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, na to, jak będziemy żyć, powinniśmy spełnić swój obywatelski obowiązek i wziąć udział w wyborach. Również w tych, które odbywają się w szkole szkole i od których zależy w dużej mierze nasze szkolne  życie. W wyborach do Samorządu Uczniowskiego, które odbyły się 12 października 2018 r. wzięli udział wszyscy obecni uczniowie.

Holokaust - odległa przeszłość czy ostrzeżenie?

24 stycznia 2018 r. w VIII LO odbyło się niezwykłe spotkanie ze świadkami Holokaustu. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu nasze liceum we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim zorganizowało spotkanie z Hayą Novak z Nowego Jorku, która przyjechała do Polski wraz ze swoim mężem. Nasza prelegentka urodziła się wprawdzie po wojnie, ale opowieść o najbliższej rodzinie i jej przeżyciach przybliżyła losy Żydów w Polsce w okresie II wojny światowej.

"Chcemy Polski Niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich"

Józef Piłsudski

11 listopada 2016 r. obchodziliśmy 98 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Farnym, a później pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa Kuli. Uczniowie VIII LO wraz z Pocztem Sztandarowym wzięli udział w obchodach tak ważnego dla naszego kraju święta.

XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

30.01.2019 r. w VIII LO odbyło się spotkanie młodzieży z Ellen Mayer i Kalteri Leo Mayer. Temat spotkania to "Moje związki z żydowskim Rzeszowem". Państwo Mayer przyjechali na Podkarpacie z Amsterdamu. Ich wizyta w Polsce związana była z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który przypada na 27 stycznia.  W tym dniu w 1945 roku wyzwolono niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady - KL Auschwitz-Birkenau. VIII Liceum Ogólnokształcące jak co roku wzięło aktywnie udział w obchodach rocznicowych. Składają się na nie lekcje historii połączone z warsztatami, spotkania ze świadkami historii i lekcje muzealne, w trakcie wycieczek do miejsc pamięci i byłych obozów.

Pierwsza w Europie i druga na świecie 

3 maja 2015 r. w kościele farnym została odprawiona msza św. w intencji ojczyzny. Po mszy św. odbył się przemarsz Kompanii Honorowej 21. BSP i pocztów sztandarowych na rzeszowski Rynek, wśród których obecny był poczet sztandarowy VIII LO. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2a. Przed pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki na Rynku odbyła się dalsza cześć obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

"Młodzi głosują"

Nasza szkoła w październiku 2015 r. brała udział w prawyborach organizowanych przez CEO pn. "Młodzi głosują". Idea tego przedsięwzięcia polegała na tym, aby poszerzyć wiedzę i przygotować młodzież do wyborów parlamentarnych oraz zachęcić w przyszłości młodych wyborców do głosowania.
W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolną kampanię wyborczą: rozwieszaliśmy plakaty, rozdawaliśmy ulotki i ankiety, które uczniowie bardzo chętnie wypełniali. Oprócz tego przeprowadzaliśmy akcję pro frekwencyjną poza szkołą - pytaliśmy mieszkańców Rzeszowa, czy planują wziąć udział w tegorocznych wyborach oraz o krótkie uzasadnienie odpowiedzi.