MŁODY OBYWATEL

Świadomość i zaangażowanie w sprawy społeczne, narodowe i europejskie, szacunek wobec prawa i drugiego człowieka, miłość do ojczyzny i szacunek wobec konstytucji, znajomość norm i wartości wynikających z demokracji - to tylko niektóre cechy, w których kształtowaniu odgrywa rolę szkoła z jej działaniami.

Aktywności obywatelskie więc to m.in.:

  • udział w obchodach narodowych świąt i rocznic;
  • wyjazdy i wycieczki do miejsc związanych z polską historią, demokracją ;
  • stosowanie zasad demokracji w szkole - np. angażowanie się w pracę Samorządu Uczniowskiego, udział w prawyborach, debatach, spotkaniach z politykami, prawnikami, działania na rzecz dobra wspólnego;
  • zgłębianie wiedzy nt. praw człowieka i podejmowanie akcji w obronie tych praw;
  • pielęgnowanie pamięci o historii, np. poprzez spotkania ze świadkami Holokaustu;

"Młodzi głosują"

Nasza szkoła w październiku 2015 r. brała udział w prawyborach organizowanych przez CEO pn. "Młodzi głosują". Idea tego przedsięwzięcia polegała na tym, aby poszerzyć wiedzę i przygotować młodzież do wyborów parlamentarnych oraz zachęcić w przyszłości młodych wyborców do głosowania.
W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolną kampanię wyborczą: rozwieszaliśmy plakaty, rozdawaliśmy ulotki i ankiety, które uczniowie bardzo chętnie wypełniali. Oprócz tego przeprowadzaliśmy akcję pro frekwencyjną poza szkołą - pytaliśmy mieszkańców Rzeszowa, czy planują wziąć udział w tegorocznych wyborach oraz o krótkie uzasadnienie odpowiedzi.