Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Marii Wierzbińskiej,

emerytowanej nauczycielki VIII Liceum Ogólnokształcącego,

kochanego przez młodzież, oddanego wychowawcy, dobrego i życzliwego Człowieka.


Rodzinie pani Marii składamy wyrazy głębokiego i szczerego współczucia.

Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, Rodzice i Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego.

Msza żałobna odbędzie się w Kaplicy Cmentarnej Wilkowyja w Rzeszowie,
w dniu 19.02.2024 r. o godz. 10.30.