"Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić..."

Przysłowie Wschodnie

Profilaktyka w naszej szkole to przede wszystkich sposób ochrony młodych ludzi przed skutkami zagrożeń, jakie niosą za sobą współczesne czasy. Próbujemy osłaniać „profilaktycznym parasolem” naszych uczniów, edukując ich w zakresie problematyki zdrowotnej m.in. profilaktyka nowotworów skóry - czerniaka, raka piersi, raka szyjki macicy. Wyposażamy ich w wiedzę dotyczącą zagrożeń HIV/AIDS

Rozmawiamy o skutkach związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, nikotyny, alkoholu. Podejmujemy tematykę związaną z zagrożeniami w Internecie, cyberprzemocą, cyberuzależnieniami. Mówimy o agresji i przemocy w realnym życiu i jej wpływie na młodego człowieka. Uczymy asertywności, pokazujemy jak radzić sobie ze stresem.

Działania profilaktyczne realizują specjaliści zapraszani przez naszą szkołę oraz wychowawcy, pedagog w ramach godzinach wychowawczych .Profilaktyka jest obecna także w szkolnych i międzyszkolnych akcjach, kampaniach i happeningach.

Chcemy, aby wiedza ochroniła naszych uczniów teraz i w dorosłym życiu.

Bezpiecznie w sieci

W dniu 8 lutego 2019 r. zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Nauczyciel informatyki, pan Wojciech Hałucha przeprowadził krótkie szkolenie dotyczące niebezpieczeństw zagrażających w sieci.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I i II. Młodzież mogła aktywnie brać udział  w tworzeniu interaktywnej  tablicy, gdzie mogła wyrazić swoje postulaty dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie.Następnie odbył się konkurs plastyczny po hasłem: "Stop przemocy, stop mowie nienawiści"
Konkurs rozstrzygnięty, nagrody rozdane....

DBI_2019_1
DBI_2019_2
DBI_2019_3
DBI_2019_4
DBI_2019_5
DBI_2019_6
DBI_2019_7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7