"Szlachetne zdrowie..."

Jednym z zadań wychowawczych szkoły jest promowanie zdrowego stylu życia i budzenie szacunku wobec życia. Podejmujemy szereg inicjatyw służących m.in.

  • wdrożeniu do higieny zdrowia fizycznego i psychicznego
  • promowaniu dbałości o rozwój fizyczny i kondycję
  • kształtowaniu nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu
  • ugruntowaniu wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się 
  • poznawaniu metod radzenia sobie ze stresem 
  • profilaktyce istotnych chorób cywilizacyjnych np. raka, chorób przenoszonych drogą płciową,, w tym HIV/AIDS
  • profilaktyce uzależnień (m.in. od nikotyny, alkoholu, środków odurzających, leków, dopalaczy)
  • propagowaniu transplantacji narządów, dawstwa szpiku i komórek macierzystych oraz krwiodawstwa

XXIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK


W dniu 16.04.2015 r. odbyły się XXII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w etapie rejonowym. Statuetkę dla najlepszej drużyny w prestiżowej konkurencji BLS-AED (Basic Life Support- Automated External Defibrillation) zdobyła drużyna VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.

opis