26 lutego 2020 r. uczniowie VIII LO wzięli udział w warsztatach w zakresie ochrony powietrza organizowanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie. Uczniowie zapoznali się ze sposobami regulowania ruchu samochodowego w zależności od jego natężenia na największych skrzyżowaniach miasta. Płynność ruchu lub jego zmniejszanie wpływa bezpośrednio na poziom zanieczyszczeń powietrza. W mieście działa System SOSRD, który umożliwia szybkie poinformowanie kierowców o utrudnieniach, zalecanych objazdach, zmianach w organizacji ruchu, czasie przejazdu czy  sytuacji meteorologicznej.

Kolejnym etapem było zapoznanie z działalnością Stacji Monitoringu Powietrza,  wyposażeniem i działaniem mobilnego laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Stacja prowadzi całodobowe pomiary zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, co pozwala na analizę składu powietrza oraz publikowanie raportów o emisji zanieczyszczeń do atmosfery i konieczności ogłoszenia alertów smogowych
Na zakończenie zaprezentowano mobilne laboratorium, wyposażone w nowoczesne analizatory spalin i pyłomierz. Uczniowie dokonali pomiaru  jakości powietrza na  płycie rynku.  Zapoznali się ze sposobem działania kotłów węglowych starej i nowej generacji. W trakcie prelekcji poznali negatywne skutki zanieczyszczeń powietrza dla zdrowia  ludzi i środowiska, a zwłaszcza tzw. niskiej emisji oraz zalety wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Uczniowie zapoznali się z wnioskami najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowisk oraz dowiedzieli się, w jaki sposób można poprawić jakość powietrza. Warsztaty umożliwiły poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu ochrony środowiska.Opiekunem uczniów była p. Beata Nycz, nauczyciel biologii.