Witamy

  • Witamy

    Witamy na stronie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.  Mamy nadzieję, że informacje tutaj zamieszczone okażą się rzetelnym i ciekawym źródłem wiedzy o naszej szkole.  

    Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Kalendarz

poprzednim miesiącu sierpień 2018 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 31 1 2 3 4
week 32 5 6 7 8 9 10 11
week 33 12 13 14 15 16 17 18
week 34 19 20 21 22 23 24 25
week 35 26 27 28 29 30 31

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Szkolnych
„WYSPIAŃSKI

 
Z inicjatywy nauczycieli VIII LO w Rzeszowie, we wrześniu 2006r. odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono ideę powołania stowarzyszenia wspierającego działalność edukacyjną i wychowawczą naszej szkoły. Organizacji nadano imię Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Szkolnych „Wyspiański”.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29.01.2007r. w Krajowym Rejestrze Sądowym i jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach.

Głównym celem stowarzyszenia jest wspierania działalności edukacyjnej, wychowawczej
i profilaktycznej prowadzonej w VIII LO
, w tym:

1) opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych,
2) działanie na rzecz uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi,
3) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej i szkolnej oraz pielęgnowanie polskości,
5) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i społecznych,
6) upowszechnianie praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
7) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8) wspieranie inicjatyw proekologicznych,
9) wspieranie inicjatyw komunikacyjno-informatycznych i językowych,
10) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia,
11) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa,
12) organizowanie wypoczynku i propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
13) wspieranie pomocy koleżeńskiej i rozwijanie życia kulturalnego członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. przez:
>> prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej,
>> nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
>> współpracę z władzami różnych szczebli,
>> organizowanie wolontariatu, imprez integracyjnych, wyjazdów edukacyjnych,
>> prowadzenie szkoleń,
>> przyznawanie stypendiów.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.
Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

Władze Stowarzyszenia:

1) Walne Zgromadzenie

2) Zarząd Stowarzyszenia
prezes - Marta Malisiewicz
wiceprezes – Agnieszka Huzarska
wiceprezes – Joanna Woźniak
sekretarz – Anna Mazurkiewicz
skarbnik – Anna Oppenauer

3) Komisja Rewizyjna
przewodniczący – Edyta Sobala-kimina
członek – Marta Maramorosz-Kądziela
członek – Lucyna Grych-Hajduk

4) Sąd koleżeński
przewodnicząca – Agnieszka Chorzępa-Dutka
członek – Ewa Barańska
członek – Joanna Szczerbińska
członek – Krystyna Szpetnar
członek – Anna Majewska

VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wyspiańskiego 16a  Rzeszów