Zapraszamy absolwentów VIII Liceum Ogólnokształcącego po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 7 lipca (piątek) w godz. 9.00 - 11.00