UWAGA! Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się w dniu 22 sierpnia (wtorek) o godz. 9.00.

Zdający proszeni są o zgłoszenie się do szkoły na godz. 8.30. Proszę o zabranie dowodu osobistego oraz naklejek z kodami.

Na egzaminie obowiązują procedury takie jak w sesji majowej.

Harmonogram egzaminów poprawkowych sierpień 2023

Lp.

Przedmiot

Sala

Termin

1.     

Język polski

204

23 sierpnia

  środa

g. 8.00

2.     

Geografia

302

24 sierpnia 

czwartek

g. 8.00

3.     

Biologia

302

24 sierpnia 

czwartek

g. 8.00

4.     

Chemia

204

24 sierpnia 

czwartek

g. 8.00

5.     

Matematyka 

301

25 sierpnia

piątek

g. 8.00

6.     

Język angielski

302

25 sierpnia

piątek

g. 8.00

7.     

Język niemiecki

302

25 sierpnia

piątek

g. 8.00