Nietypowe Święto Patrona VIII LO - Stanisława Wyspiańskiego

2 września 2017 r. w Ogrodach przy bazylice Ojców Bernardynów odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela”, którego współorganizatorem było VIII LO.

Dramat Wyspiańskiego czytany był przez wyjątkowych gości: senatorów i posłów do Parlamentu RP, przedstawicieli władz lokalnych, wojska, dyrektorów instytucji kulturalnych, rektorów uczelni wyższych, dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży. Wszyscy bardzo sumiennie przygotowali swoje role, a niektóre z nich pozostawiły niezatarte wrażenie na widzach.

Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Wydarzenia