Łączymy się w bólu i smutku z Panią Anną Mazurkiewicz,
nauczycielką VIII Liceum Ogólnokształcącego
z powodu śmierci


Brata


Całej Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

                         Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy VIII Liceum Ogólnokształcącego,                           
Rodzice i Uczniowie.