Witamy

  • Witamy

    Witamy na stronie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.  Mamy nadzieję, że informacje tutaj zamieszczone okażą się rzetelnym i ciekawym źródłem wiedzy o naszej szkole.  

    Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Kalendarz

poprzednim miesiącu listopad 2018 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 44 1 2 3
week 45 4 5 6 7 8 9 10
week 46 11 12 13 14 15 16 17
week 47 18 19 20 21 22 23 24
week 48 25 26 27 28 29 30

Niezbędnik szkolny

 

 

 

 

Zapraszamy na FanPage VIII LO

 

 

 

 

 

 

 

Szczęśliwy numerek

 

 

w dniu 15.11.2016 r. to 21

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja

 

 

OFERTA KSZTAŁCENIA W R. SZK. 2018/2019
 
 
 
 
 
 
 
 


KLASA 1a j. angielski, biologia, chemia lub geografia
•    dodatkowe zajęcia/kursy: z ratownictwa medycznego, laboratorium chemiczne na Politechnice Rzeszowskiej, laboratorium biologiczne z „EKOSKOPEM”
•    projekty z zakresu ekologii, ochrony środowiska (warsztaty naukowe, wycieczki dydaktyczne, kampanie)
•    nasi partnerzy: WSIiZ, WSPiA, RES-MAX Szkolenia i Doradztwo, Stowarzyszenie „EKOSKOP”
•    dobre przygotowanie do studiów m.in.: biologii, chemii, biotechnologii, farmacji, ratownictwa medycznego, wychowania fizycznego, fizjoterapii, BHP,  weterynarii, ochrony środowiska, dietetyki, kosmetologii


KLASA 1b j. angielski, wos, geografia lub biologia
•    dodatkowe zajęcia: z zakresu prawa, autoprezentacji, mediacji, trening wystąpień publicznych
•    organizacja debat, wyjazdy do Parlamentu, zajęcia w Sądzie Rejonowym, Festiwalu WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie, spotkania z prawnikami, politykami
•    nasi partnerzy: WSPiA, UR, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, CEO, IPN
•    dobre przygotowanie do studiów m.in.: prawa, dziennikarstwa, public relations, politologii, stosunków międzynarodowych, administracji, socjologii


KLASA 1c j. angielski, biologia, wos lub geografia
•    dodatkowe zajęcia: z podstaw psychologii, autoprezentacji, mediacji, trening wystąpień publicznych
•    akcje prospołeczne i charytatywne, wolontariat na rzecz dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych; udział w wykładach i sesjach naukowych org. przez wyższe uczelnie
•    nasi partnerzy: WSIiZ, UR, CEO, Przedszkole nr 29 w Rzeszowie, Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu, Dom Pomocy Społecznej, Podkarpackie Stowarzyszenie Mediatorów
•    dobre przygotowanie do studiów m.in.: psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, szkół policealnych na kierunkach: terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej


________________________________________
PONADTO W KAŻDEJ KLASIE:
•    języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub j. hiszpański (grupy językowe dostosowane do poziomu zaawansowania);
•    zajęcia w j. angielskim w ramach projektu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów AIESEC; zajęcia z native speakerem we współpracy z Centrum Edukacyjnym PROMAR; możliwość udziału w wymianach międzynarodowych (w szczególności ze szkołami partnerskimi z Niemiec i Ukrainy);
•    w klasie maturalnej: Analiza tekstów kultury, Matematyka w zastosowaniach - optymalne przygotowanie do matury z języka polskiego i matematyki (przedmioty uzupełniające).
 
 

NASZE ATUTY:

1.    Wyróżnia nas przyjazna atmosfera i indywidualne podejście do każdego, uczniowie czują się tu dobrze i bezpiecznie, także osoby z dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi.

2.    Stawiamy na zdrową rywalizację, pracę zespołową, kształcenie przez działanie. Uczymy postaw i wartości, szczególną wagę przywiązujemy do aktywności społecznej i wolontariatu.

3.    Kandydatom ze świadectwem z wyróżnieniem oraz uczniom zdobywającym świadectwo z wyróżnieniem w każdej klasie liceum zapewniamy bezpłatne komplety podręczników.

4.    Nieprzepełnione klasy i małe grupy językowe gwarantują naukę komfortową i skuteczną. Kadra to nauczyciele dyplomowani, egzaminatorzy OKE, wymagający, ale wyrozumiali i życzliwi.

5.    Organizacja zajęć w godzinach 8.00 – 15.00 sprzyja nauce i ułatwia dojazd uczniom spoza Rzeszowa, umożliwia swobodny udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

6.    Znajdujemy się blisko centrum, w miejscu cichym i bezpiecznym. Szkoła jest przestronna, nowoczesna i dobrze wyposażona:
•    obiekty sportowe: duża sala gimnastyczna, 2 siłownie, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, sala z lustrami do fitness, 6 stołów do tenisa, boiska do siatkówki plażowej; uprawiamy nordic walking, organizujemy rajdy piesze i rowerowe, zimą - wyjazdy na narty;

•    baza dydaktyczna: 2 laboratoria językowe, wszystkie pracownie wyposażone w rzutniki i komputery, tablice interaktywne, biblioteka z CIM, nowa pracownia komputerowa;

•    inne: indywidualne szafki dla każdego ucznia, przestronne korytarze, dziedzińce wewnątrzszkolne z miejscami do wypoczynku, bufet - sklepik z ciepłymi posiłkami, automaty z napojami i przekąskami, gabinet higienistki.

7.    Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań i wyrównywania szans na zajęciach dodatkowych z przedmiotów maturalnych, zajęciach teatralnych, ZUMBY lub tańca ulicznego, kursach pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęciach sportowych i wielu innych. Jesteśmy otwarci także na inne potrzeby i pomysły uczniów.

8.    VIII LO współpracuje z uczelniami wyższymi: UR, WSIiZ, WSPiA, Politechniką - dzięki temu nasz uczeń uczestniczy w życiu uczelni, w sesjach naukowych i różnych eventach. Proces dydaktyczny urozmaicają np. zajęcia w Sądzie Rejonowym, lekcje muzealne w Łańcucie, dyskusyjne wieczory filmowe, zajęcia w j. angielskim we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów AIESEC. Licealiści pod kierunkiem nauczycieli przygotowują szkolne imprezy, happeningi, przedstawienia i konkursy, co roku uczestniczą w Festiwalu Filmowym „WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie”, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi np. podróżnikami, pisarzami, politykami, jeżdżą na wycieczki i rajdy.

9.    Szkoła wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają programy unijne i rządowe. Uczniowie systematycznie biorą udział w wymianie międzynarodowej - wyjeżdżają do Niemiec i na Ukrainę (szkoła w Winnicy na z Ukrainie oraz dwie szkoły partnerskie w Niemczech).

10.    Wśród absolwentów VIII LO są przedsiębiorcy, prawnicy, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, psychologowie, dziennikarze, sportowcy - absolwenci szkół wyższych, w tym renomowanych uczelni - to nasz powód do dumy. Wielu nawet po latach chętnie odwiedza liceum, co najlepiej świadczy o atmosferze szkoły i przyjaznych relacjach uczeń - nauczyciel.

 

 ZASADY REKRUTACJI


1.    Do klasy pierwszej liceum przyjmuje się absolwentów gimnazjów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2.    Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie w formie elektronicznej (system naboru elektronicznego https://naborpg.resman.pl).
3.    Kandydat, rejestrując się w systemie elektronicznym, ma prawo wybrać równocześnie co najwyżej trzy szkoły, natomiast może wskazać dowolną ilość oddziałów w danej szkole – tworząc listę preferencji, od najbardziej do najmniej preferowanych.
4.    Podanie w formie papierowej należy złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru.
5.    System elektronicznej rekrutacji będzie umieszczał kandydata – zgodnie z jego preferencjami, uwzględniając jego liczbę pkt oraz liczbę wolnych miejsc w oddziale.
6.    Kandydaci:
a)    dokonują rejestracji za pośrednictwem macierzystego gimnazjum lub wprowadzani są do systemu poprzez zgłoszenie indywidualne w punkcie naboru Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rzeszowie, ul Wyspiańskiego 16a,
b)    wypełniają (lub uzupełniają) elektronicznie wniosek, który następnie, podpisany przez rodziców, składają w szkole pierwszego wyboru – w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 15a w Rzeszowie. (Uczeń jest wpisany na listę kandydatów w systemie elektronicznym dopiero po złożeniu wniosku w formie papierowej).
7.    Wypełniając podanie tradycyjnie, kandydat pobiera druk formularza z zakładki Dokumenty na stronie naboru lub odbiera go w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej. Wypełnia wszystkie pola formularza, podpisując go wraz z rodzicami (opiekunami). Wypełniony formularz zanosi do szkoły pierwszego wyboru - VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.


TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rzeszowie na rok szkolny 2018/2019:

 

  od 7 maja do
11 czerwca 2018r. 
Składanie  przez kandydatów podań do wybranych szkół ponadgimnazjalnych - wprowadzanie zgłoszeń
od 22 czerwca
do 26 czerwca 2018 r.,
do godz. 15.00
Składanie dokumentów (do szkoły pierwszego wyboru):
- oryginał  lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia  gimnazjum,
- oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia zaświadczenia   o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- inne dokumenty i zaświadczenia
7 maja – 27 czerwca 2018 r. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną
29 czerwca 2018 r.
do godz. 10.00
Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły.
od 29 czerwca
do 6 lipca 2018 r.
 do godz. 15.00
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej.
9  lipca 2018 r.
do godz. 10.00
Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
Do 31 sierpnia 2018 r. Prowadzenie rekrutacji uzupełniającej  - w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATA ubiegającego się o przyjęcie do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie:
a)    podanie o przyjęcie do szkoły na wymaganym druku,
b)    świadectwo ukończenia gimnazjum,
c)    zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanego z OKE,
d)    inne dokumenty, np. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty lub zaświadczenie o uzyskaniu wysokiego miejsca w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół,
e)    fotografia podpisana na odwrocie,
f)    kserokopia aktu urodzenia,
g)    karta zdrowia.

               Biblioteka
VIII Liceum Ogólnokształcącego
 

 

 

 

     Biblioteka szkolna posiada w swych zbiorach ok. 10 tys. woluminów. Słowniki, encyklopedie, leksykony i inne opracowania tematyczne stanowią bezcenny skarb jej zasobów. Każdy uczeń liceum ma tu założoną kartę czytelnika. Oprócz czasopism młodzieżowych (Victor, Cogito), oferujemy naszym czytelnikom duży wybór literatury młodzieżowej, oraz nowości wydawnicze takich autorów jak: Grochola, Terakowska, Szwaja, Bąkiewicz, Matuszkiewicz, Kapuściński, Myśliwiec i inni współcześni.

    Oprócz tego kompletowane są teczki zagadnieniowe, np.: o Janie Pawle II, zwyczajach i obyczajach świątecznych, o sektach, anoreksji, paleniu tytoniu, malarstwie, turystyce itp.

     Atutem naszej biblioteki jest mieszcząca się w niej pracownia multimedialna (16 stanowisk z dostępem do Internetu), otwarta dla uczniów i pedagogów naszej szkoły.

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

 

Nowości biblioteczne:

 

         

 

       

 

 

 Godziny pracy:

 

poniedziałek: 7:30 - 13:25

wtorek: 7:30 - 14:40

środa: 7:30 - 12:35, 14:15 - 15:00

czwartek: 7:30 - 13:25

piątek: 7:30 - 11:40, 12:25 - 14:30

 

Nauczyciel bibliotekarz:
 mgr Anna Majewska

VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wyspiańskiego 16a  Rzeszów