Witamy

 • Witamy

  Witamy na stronie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.  Mamy nadzieję, że informacje tutaj zamieszczone okażą się rzetelnym i ciekawym źródłem wiedzy o naszej szkole.  

  Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Kalendarz

poprzednim miesiącu listopad 2018 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 44 1 2 3
week 45 4 5 6 7 8 9 10
week 46 11 12 13 14 15 16 17
week 47 18 19 20 21 22 23 24
week 48 25 26 27 28 29 30

O nas

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Szkolnych
„WYSPIAŃSKI

 
Z inicjatywy nauczycieli VIII LO w Rzeszowie, we wrześniu 2006r. odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono ideę powołania stowarzyszenia wspierającego działalność edukacyjną i wychowawczą naszej szkoły. Organizacji nadano imię Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Szkolnych „Wyspiański”.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29.01.2007r. w Krajowym Rejestrze Sądowym i jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach.

Głównym celem stowarzyszenia jest wspierania działalności edukacyjnej, wychowawczej
i profilaktycznej prowadzonej w VIII LO
, w tym:

1) opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych,
2) działanie na rzecz uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi,
3) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej i szkolnej oraz pielęgnowanie polskości,
5) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i społecznych,
6) upowszechnianie praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
7) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8) wspieranie inicjatyw proekologicznych,
9) wspieranie inicjatyw komunikacyjno-informatycznych i językowych,
10) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia,
11) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa,
12) organizowanie wypoczynku i propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
13) wspieranie pomocy koleżeńskiej i rozwijanie życia kulturalnego członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. przez:
>> prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej,
>> nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
>> współpracę z władzami różnych szczebli,
>> organizowanie wolontariatu, imprez integracyjnych, wyjazdów edukacyjnych,
>> prowadzenie szkoleń,
>> przyznawanie stypendiów.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.
Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

Władze Stowarzyszenia:

1) Walne Zgromadzenie

2) Zarząd Stowarzyszenia
prezes - Marta Malisiewicz
wiceprezes – Agnieszka Huzarska
wiceprezes – Joanna Woźniak
sekretarz – Anna Mazurkiewicz
skarbnik – Anna Oppenauer

3) Komisja Rewizyjna
przewodniczący – Edyta Sobala-kimina
członek – Marta Maramorosz-Kądziela
członek – Lucyna Grych-Hajduk

4) Sąd koleżeński
przewodnicząca – Agnieszka Chorzępa-Dutka
członek – Ewa Barańska
członek – Joanna Szczerbińska
członek – Krystyna Szpetnar
członek – Anna Majewska

Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2014/2015

 

Przewodnicząca

Anna Skiba

 

Wiceprzewodnicząca

Elżbieta Woźny

 

Skarbnik

Małgorzata Drzał

 

 Sekretarz

Zofia Rzucidło

 

  Członek

Renata Sławińska-Jedynak

 

 Członek

Agata Jaworska

 

 

Rada Rodziców 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko rodzica klasa ucznia
1. Małgorzata Krupa
1a LO
2. Małgorzata Drzał
1b LO
3. Jolanta Kida
2a LO
4. Dorota Jagusztyn
2b LO
5. Agnieszka Thomas
2c LO
6. Barbara Micał
3a LO
7. Krystyna Bernacka
3b LO
8. Elżbieta Kordas
3c LO
 9.  Halina Leśniak
1a G
10. Bożena Sowa
1b G
11. Ewa Orłowska
2a G
12. Marta Żelazo
2b G
13. Maria Borucka
3a G
14. Anna Pejska
3b G

 

 

Rada Rodziców podjęła uchwałę o wysokości składki na rok szkolny 2013/2014 na cele swojej działalności w wysokości 50 zł.

 

 

Spotkania Rady Rodziców odbywają się zwykle przed zebraniami i wywiadówkami.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 25.11.2013 r.

 

 

 

 

 


Nr konta, na które można wpłacać składki:
EXPRESS BANK III/O RZESZÓW   85 9176 1035 2004 0031 0473 0001

PEDAGOG

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

mgr Edyta Sobala – Skimina


Nazywam się Edyta Sobala-Skimina i jestem pedagogiem szkolnym. Cieszę sie że mogę być z Wami. W naszej szkole spotykają się młodzi ludzie w rożnym wieku, wszyscy na siebie oddziałujemy. Każdy z Was powinien dobrze się czuć w naszej szkole. Przed każdym z Nas postawione są zadania, którym staramy się sprostać. Moim zadaniem jest udzielanie wsparcia emocjonalnego i pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują. Zapraszam do siebie każdego kto:


•    sam nie potrafi rozwiązać swojego problemu
•    czuje się nie zrozumiany w szkole, w domu lub grupie rówieśniczej
•    ma trudności w nauce
•    przeżywa trudności związane z okresem dojrzewania
•    stał się ofiarą przestępstwa
•    ma kłopoty materialne
•    ma inne kłopoty


            Każdej osobie postaram się pomóc.


Do ważnych moich zadań należą także:


•    działania profilaktyczno-wychowawcze w tym realizacja profilaktyki dotyczącej nikotynizmu, alkoholizmu i innych uzależnień.
•    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
•    organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
•    planowanie i koordynowanie zadań realizowanych na rzecz uczniów w zakresie wyboru przez nich kierunku dalszego kształcenia


Współpracuję z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie, bardzo cenię sobie współpracę z rodzicami uczniów, których wkład w wychowanie człowieka i kształtowanie jego osobowości uważam za nadrzędny i niepodważalny.

 


Serdecznie zapraszam do gabinetu pedagoga w następujących godzinach:


poniedziałek 8.30-15.00
wtorek 8.30-13.30
środa 8.30-13.00
czwartek 8.30-13.00
piątek  8.30-13.00


kontakt telefoniczny (17) 748 21 33


Wszystkim uczniom ZSO nr 3 życzę sukcesów w bieżącym roku szkolnym. Chciałabym  aby czas spędzony w naszej szkole został wykorzystany przez Was jak najpełniej, tak, żebyście stawali się odpowiedzialnymi  ludźmi, radzącymi sobie w codziennej rzeczywistości.  

 

 


 

NASZE DZIECI-ZAGROŻENIA W SIECI…  


     Korzyści płynące z posiadania Internetu są niezaprzeczalne. Internet umożliwia nam swobodną komunikację z innymi, pomaga w nauce i rozwijaniu zainteresowań, umożliwia dostęp do nieograniczonej liczby informacji i wiadomości. Pomimo tego całego dobra, jakie niesie ze sobą ogólnoświatowa sieć, Internet może również okazać się poważnym zagrożeniem, zwłaszcza dla ludzi młodych i dzieci.
                                                  

 

Zagrożenia!!!

NIEBEZPIECZNE TREŚCI.   


    W Internecie mogą jednak bez większego problemu dostać się na strony zawierające treści pornograficzne. To właśnie pornografia stanowi największe zagrożenie dla dzieci. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że administratorzy takich stron robią wszystko, żeby niepożądane materiały trafiły do jak największej ilości korzystających z Internetu. Dlatego częstokroć dziecko, chcąc obejrzeć jakąś poprawną stronę, np. z materiałami do nauki, czy notkami o popularnych sportowcach, piosenkarzach, w rzeczywistości natknąć się może na ukryte strony pornograficzne. Szczególnie niebezpieczna i bulwersująca jest pornografia dziecięca. Zły wpływ pornografii na osoby ją oglądające jest ogromny. Szczególnie zgubne w skutkach jest zainteresowanie pornografią przez osoby w młodym wieku. Oglądanie pornografii prowadzi do:
     1. Zafałszowania obrazu kobiet i mężczyzn.
     2. Przedwczesnego zainteresowania sprawami seksu.
     3. Zaburzenia rozwoju osobowości poprzez umniejszanie poczucia własnej wartości i godności.


      Poza stronami z pornografią najmłodsi mogą również natknąć się na strony zawierające przemoc, zdjęcia z wojen, fotografie ofiar masakr, zabójstw. Jest to również groźne dla psychiki dzieci. Ponadto w Internecie można znaleźć multum stron zawierających wulgaryzmy, strony rozmaitych sekt, dla których Internet jest doskonałym narzędziem werbunku, strony bojówek nazistowskich, które propagują rasizm, faszyzm i inne szkodliwe społecznie treści.

NIEBEZPIECZNE KONTAKTY.


 • 64% dzieci i młodzieży używających komunikatory w ten sposób zawiera znajomości
 • Kolejnym krokiem jest propozycja spotkania w realnym świecie - 68% wśród tych którzy nawiazują takie kontakty otrzymują tego rodzaju propozycje   

Nawiązywanie z kontaktów  z dzieckiem, których celem jest doprowadzenie do spotkania i wykorzystywania seksualnego (z ang. Grooming) jest przestępstwem (art. 200a§2KK).

CYBERPRZEMOC


       To stosowanie przemocy poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób, najczęściej z wykorzystaniem Internetu, ale także narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie i inne.
       Dlaczego internetowe prześladowania mogą być groźne? Bo w sieci wszelkie obelgi (lub np. wykradzione poufne informacje osobiste) można w jednej chwili rozesłać do setek tysięcy osób. Ekspansja cyfrowego wideo i zdjęć (np. aparaty i kamery w komórkach) sprawia, że coraz łatwiej jest wejść w posiadanie kompromitujących zdjęć czy też spreparować ośmieszające fałszywki (np. fotomontaże).
Internet dodaje odwagi. Ludzie otwierają się o wiele szybciej niż w realu i wielu z nich bez skrępowania uzewnętrznia skrajnie negatywne emocje, nad którymi normalnie jakoś panują. Niekiedy to zjawisko przejawia się w nękaniu innych. Poza tym Internet zachęca do wywlekania na forum publiczne np. prywatnych zatargów czy niechęci wobec jakiejś osoby. Cyberprzemoc, w odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. Ponadto na znaczeniu traci klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi, a atutem sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają nowe technologie informacyjne i komunikacyjne. Charakterystyczna dla cyberprzemocy szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w Sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę”, a ich usunięcie jest często praktycznie nie możliwe.
      Istotną cechą cyberprzemocy jest również szeroki repertuar form krzywdzenia, poszerzający się z dnia na dzień wraz z rozwojem oferty serwisów internetowych i telefonii komórkowej. Ponadto zjawisko to jest mniej kontrolowane przez rodziców, czy nauczycieli niż „klasyczna” przemoc, gdyż działania sprawcy są trudniejsze do zaobserwowania. Przeszkodą w przeciwdziałaniu cyberprzemocy przez dorosłych jest słaba znajomość mediów elektronicznych oraz bagatelizowanie problemu.

UZALEŻNIENIA    


     To przymusowe zachowanie, które kompletnie dominuje nad życiem uzależnionej osoby. Problem zaczyna być widoczny, jeżeli korzystanie z Internetu staje się jedną z najważniejszych aktywności człowieka. Uzależnienie rozwija się stopniowo. Może się zdarzyć, że człowiek powoli zaczyna rezygnować z zainteresowań oraz ważnych obowiązków na rzecz korzystania z Internetu. W efekcie cały swój czas poświęca na siedzenie przed komputerem.
     Gry komputerowe: wielogodzinne spędzanie czasu przed komputerem na grach zainstalowanych na dysku lub grach sieciowych negatywnie wpływa na naszą młodzież. Gry powodują oderwanie się od rzeczywistości, przejście do świata marzeń, gdzie są proste zasady, reguły. Gry brutalne, zawierające dużo walki, krwi, przemocy powodują zmiany w zachowaniach człowieka. Wzmaga to intensywna grafika, efekty dźwiękowe. Wywołują u młodzieży niepokój, podniecenie, frustrację, dostrzegają złe strony świata, przybierają imiona i nazwiska fikcyjnych bohaterów. Zafascynowane grą zapominają nawet o fizjologicznych potrzebach - nie jedzą, nie piją. Agresywne treści przenoszą do świata rzeczywistego…


CYBERPRZESTEPSTWA     

               
Warto pamiętać, że nie wszystkie formy aktywności w cyberprzestrzeni są zgodne z prawem. W Internecie nie wolno:

 • włamywać się na konta/profile
 • podawać zmyślonych danych podczas rejestracji na jakiekolwiek strony
 • korzystać z e stron które mają jakiekolwiek ograniczenia wiekowe (np. facebook jest od 13 lat)
 • ściągać programów komputerowych
 • korzystać z programów p2p do pobierania filmów i muzyki
 • grozić komuś
 • obrażać poniżać ośmieszać inne osoby
 • publikować zdjęcia , materiały video osób bez ich zgody
 • podszywać się pod inną osobę (używając jej imienia, nazwiska, pseudonimu)
 • używać wulgarnych zwrotów

 

Jak uchronić swoje dziecko przed zagrożeniami w sieci?

 • Założyć blokady stron
 • Kontrolować pracę na komputerze – przeglądać oglądane strony,
 • Zabronić samodzielnego kupowania.
 • Przede wszystkim rozmawiać ze swoim dzieckiem o ww. zagrożeniach….

 

GDZIE JESZCZE SZUKAĆ POMOCY?


helpline.org.pl  
dzieckowsieci.pl
sieciaki.pl
edupomoc.pl
dzieciwsieci.pl


Opracowanie: E. Sobala-Skimina


Źródła opracowania: M. Buczek ”Zagrożenia w Internecie”, P. Guzikowski „Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z rozwojem technologii informacyjnych i multimedialnych”.


 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:

 

Damian Machalski – przewodniczący

Dominik Orzech - zastępca przewodniczącego

 

 

 

Opiekę nad działaniami SU sprawuje mgr Katarzyna Wołowiec i dr Joanna Czado

 

SU w roku szkolnym 2016/2017 planuje m.in. realizację działań:

 1. Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Otrzęsiny klas pierwszych.
 3. Konkurs piosenki obcojęzycznej.
 4. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.
 5. Konkurs świąteczny - dekorowanie sal i kartka świąteczna.
 6. Walentynki 2017 r.
 7. Pomoc w organizacji Studniówki 2017 r.
 8. Akademia z okazji zakończenia zajęć w klasach maturalnych.
 9. Szkolne obchody Dnia Chłopaka i Dnia Kobiet.
 10. Mikołajki 2016 r.
 11. Akcje charytatywne na rzecz potrzebujących.

 

Samorząd zajmuje się sprawami związanymi z życiem szkolnym (m.in zapewnia pomoc w organizacji uroczystości szkolnych).

 

 

 

Jeśli masz ciekawy pomysł na imprezę szkolną lub wydarzenie, przyjdź, pomożemy w organizacji!

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

mgr Anna Murias

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATYKA         

mgr Ewa Barańska
mgr Agnieszka Lewkowicz
mgr Katarzyna Wojtowicz

 


JĘZYK POLSKI     

mgr Lucyna Lasota
mgr Marta Malisiewicz
mgr Anna Murias
mgr Joanna Szczerbińska

 

JĘZYK ANGIELSKI            

mgr Lucyna Grych - Hajduk
mgr Anna Sawicka
mgr Krystyna Szpetnar
mgr Katarzyna Wołowiec

 

JĘZYK NIEMIECKI           

mgr Ewa Jaśkiewicz
mgr Marta Maramorosz-Kądziela

 

JĘZYK HISZPAŃSKI          

mgr Natalia Popek

 

HISTORIA I WOS     

mgr Ewa Feret
mgr Dorota Sobala
mgr Anna Mazurkiewicz

 

       BIOLOGIA         

mgr Beata Nycz

 GEOGRAFIA 

dr Joanna Czado
mgr Maria Cop

 

CHEMIA     

mgr Sabina Andres

 

FIZYKA            

mgr Anna Majewska

 

INFORMATYKA           

mgr Wojciech Hałucha

 

WIEDZA O KULTURZE 

mgr Ewelina Błońska - Rybarczyk

 

 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA   

mgr Piotr Dobrzeniecki

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Małgorzata Borys - Duś
mgr Jolanta Ziobro
mgr Ewa Koniuszewska


RELIGIA    

ks. mgr Tomasz Wójcik


PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Magdalena Kuryłowicz

 

VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wyspiańskiego 16a  Rzeszów