Witamy

 • Witamy

  Witamy na stronie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.  Mamy nadzieję, że informacje tutaj zamieszczone okażą się rzetelnym i ciekawym źródłem wiedzy o naszej szkole.  

  Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Kalendarz

poprzednim miesiącu luty 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28

Z życia szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

Matura 2018 - podstawowe informacje

 

1. Terminy przeprowadzania egzaminów.

2. Dostosowania egzaminów do potrzeb uczniów.

3. Procedury maturalne.

 
Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających.


Egzamin maturalny składa się z:

 • części ustnej - ocenianej w szkole
 • części pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów


Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) w części ustnej - egzaminy bez określenia poziomu:
     a) język polski
     b) język obcy nowożytny

2) w części pisemnej - egzaminy na poziomie podstawowym:
     a) język polski
     b) język obcy nowożytny
     c) matematyka

3) w części pisemnej - egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (wynik z egzaminu nie ma wpływu na zdanie matury) - jeden przedmiot wybrany spośród następujących przedmiotów:

    a) biologii
    b) chemii
    c) filozofii
    d) fizyki
    e) geografii
    f) historii
    g) historii muzyki
    h) historii sztuki
    i) informatyki
    j) języka łacińskiego i kultury antycznej
    k) języka mniejszości etnicznej
    l) języka mniejszości narodowej
    m) języka obcego nowożytnego
    n) języka polskiego
    o) języka regionalnego
    p) matematyki
    r) wiedzy o społeczeństwie

Ponadto absolwent może przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych spośród wymienionych powyżej. Zdaje je wyłącznie pisemnie - na poziomie rozszerzonym (w przypadku j. obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, w części ustnej lub pisemnej).

  
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.


Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów oraz przystąpił do egzaminu w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego.


Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminów znajdują się w procedurach maturalnych, informatorach maturalnych z poszczególnych przedmiotów dostępnych na stronach OKE w Krakowie lub CKE.


Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała także dodatkowe materiały nt. egzaminu maturalnego, w tym przykładowe zestawy zadań wraz z komentarzami oraz filmy instruktażowe lub ilustrujące przebieg egzaminu.

 

 

 Wszystkim Maturzystom życzymy powodzenia !!!

 

 

 

 

 

 

Uczniowie wyróżniający się w nauce

 

Klasyfikacja śródroczna - rok szkolny 2016/2017

 

 

   Lp.        Nazwisko i imię

 

   klasa    

 

1. Jakubowska Gabriela 1a
2. Przywara Kamila 1a
3. Rozner Wiktoria 1a
4. Worosz Marlena 1b
5. Kozak Joanna 1b
6. Barczak Małgorzata 2a
7. Becker Hubert 2a
 8. Gołda Justyna 2a
 9. Wolan Agnieszka 2a
10. Bąk Magdalena 2b
11. Mendoń Edyta 3b
12. Kwaśnik Nikola 3b
13. Pisarek Natalia 3b

 

 

 Stypendium Dyrektora otrzymali:

 • Małgorzata Barczak – kl. 2a
 • Hubert Becker - kl. 2a

 

 

 

Uczniowie promowani z wyróżnieniem 

 

 rok szkolny 2015/2016

 

 

   Lp.        Nazwisko i imię

 

   klasa    

 

1. Barczak Małgorzata 1a
2. Dopart Katarzyna 1a
3. Gołda Justyna 1a
4. Bąk Magdalena 1b
5. Krupczak Monika 2b
6. Tomczyk Justyna 2b
7. Pisarek Natalia 2b

 

 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Pisarek Natalia – kl. 2b

 

 

 Stypendium Miasta Rzeszowa otrzymali:

 

       • Tomczyk Justyna - kl. 2b
       • Pisarek Natalia - 2b

 

 

 Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali:

 

 • Barczak Małgorzata - kl. 1a
 • Gołda Justyna - kl. 1a
 • Bąk Magdalena - kl. 1a

 

 

 

  Uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem 

rok szkolny 2015/2016

 

  Lp.        Nazwisko i imię  

    

  klasa   

   

1. Radomska Justyna 3b
2. Zacios Katarzyna 3b
3. Dudzik Justyna 3a
4. Konsor Patrycja 3a
5. Kotarba Marlena 3a
6. Krużel Anna 3a
7. Maziarz Wojciech 3a
8. Ruman Kamila 3a

 

 

 

 

 

Uczniowie promowani z wyróżnieniem 

 

 rok szkolny 2014/2015

 

 

   Lp.        Nazwisko i imię

 

   klasa    

 

1. Cupryś Nikola 1b
2. Krupczak Monika  1b
3. Tomczyk Justyna 1b
4. Worosz Paulina 1b
5. Dudzik Justyna 2a
6. Konsor Patrycja 2a
7. Kotarba Marlena 2a
8. Ruman Kamila 2a
9. Krużel Anna  2a
10. Sikora Jagoda 2a
11. Szymańska Anna 2a
12. Radomska Justyna 2b
13. Zacios Katarzyna 2b

 

 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Dudzik Justyna – kl. 2a 

 

 

 Stypendium Miasta Rzeszowa otrzymali:

 

       • Konsor Patrycja - kl. 2a

 

 

 Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali:

 

 • Worosz Paulina - kl. 1b
 • Kotarba Marlena - kl. 2a
 • Ruman Kamila - kl. 2a

 

 

  Uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem 

rok szkolny 2014/2015

 

  Lp.        Nazwisko i imię  

    

  klasa   

   

1. Syganiec Edyta 3a
2. Kida Karolina 3a
3. Pyś Barbara 3a
4. Kret Beata 3a
5. Sondej Justyna 3a
6. Bajek Aneta 3c
7. Płocicki Bartosz 3c
8. Trzyna Joanna 3c

 

 

Uczniowie promowani z wyróżnieniem 

 

 rok szkolny 2013/2014

 

   Lp.        Nazwisko i imię

 

   klasa    

 

1. Kotarba Marlena             1a
2. Krużel Anna 1a
3. Dudzik Justyna 1a
4. Ruman Kamila 1a
5. Radomska Justyna 1b
6. Zacios Katarzyna 1b
7. Zając Agnieszka 1b
8. Pyś Barbara 2a
9. Kida Karolina 2a
10. Kret Beata 2a
11. Syganiec Edyta 2a
12. Wilk Agnieszka 2a
13. Siembrzuch Marta 2a
14. Sondej Justyna 2a
15. Bajek Aneta 2c

 

 

 

  Uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem 

rok szkolny 2013/2014

 

  Lp.        Nazwisko i imię  

    

  klasa   

   

1. Bielecka Paulina 3a
2. Stencel Patrycja 3a
3. Dubiel Honorata 3a
4. Lech Klaudia 3a
5. Łabuda Kinga 3a
6. Szopiak Monika 3b
7. Lewicka Anna 3b
8. Kłos Anna 3c
9. Ozga Barbara 3c
10. Chmiel Sylwia 3c

 

 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Pyś Barbara – kl. 2a 

 

 

 Stypendium Miasta Rzeszowa otrzymali:

 

 • Bielecka Paulina - kl. 3a
 • Stencel Patrycja - kl. 3a
 • Pyś Barbara - kl. 2a
 • Kida Karolina - kl. 2a

 

 

Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali:

 

 

 • Bielecka Paulina - kl. 3a
 • Stencel Patrycja - kl. 3a
 • Dubiel Honorata - kl. 3a
 • Łabuda Kinga - kl. 3a
 • Kłos Anna - kl. 3c
 • Ozga Barbara - kl. 3c
 • Radomska Justyna - kl. 1b
 • Zacios Katarzyna - kl. 1b
 • Pyś Barbara - kl. 2a
 • Kida Karolina - kl. 2a
 • Kret Beata - kl. 2a
 • Syganiec Edyta - kl. 2a
 • Wilk Agnieszka - kl. 2a
 • Bajek Aneta - kl. 2c

 

 

Klasyfikacja śródroczna 2013/2014

 

 

Ranking klas - średnia ocen                               Ranking klas - frekwencja

 

 1. 2a                                                              1. 2a
 2. 1a                                                              2. 1b
 3. 1b                                                              3. 3b
 4. 3a                                                              4. 2b
 5. 3c                                                              5. 3c
 6. 3b                                                              6. 3a
 7. 2c                                                              7.  2c
 8. 2b                                                              8. 1a                                                                

 

Najwyższe średnie w poszczególnych klasach

 

 

Lp.

 

      Nazwisko i imię         klasa   
1. Dudzik Justyna 1a
2. Maziarz Wojciech 1a
    3.   
Ruman Kamila 1a
4. Radomska Justyna 1b
5. Zacios Katarzyna 1b
6. Konsor Patrycja 1b
7. Pyś Barbara 2a
8. Kida Karolina 2a
9. Syganiec Edyta 2a
10. Kraska Gabriela 2b
11. Daniel Anna 2b
12. Der Klaudia 2b
13. Grędysa Dominika 2b
14. Bajek Aneta 2c
15. Trzyna Joanna 2c
16. Noga Arkadiusz 2c
  17.   
Płocicki Bartosz 2c
18. Bielecka Paulina 3a
19. Stencel Patrycja 3a
20. Łabuda Kinga 3a
21. Lewicka Anna 3b
22. Szopiak Monika 3b
23. Nazimek Klaudia 3b
24. Ząbczyk Angelika 3b
25. Kłos Anna 3c
26. Ozga Barbara 3c

 

 

Nasi stypendyści - rok szkolny 2012/2013

 

 • Paulina Bielecka – kl. 2a  - Stypendium Prezesa Rady Ministrów


 

Stypendium Miasta Rzeszowa otrzymali:

 • Kida Karolina – kl. 1a
 • Kret Beata – kl. 1a
 • Pyś Barbara – kl. 1a
 • Syganiec Edyta - kl. 1a
 • Bielecka Paulina - kl. 2a
 • Stencel Patrycja - kl. 2a
 • Ołyniec Bartłomiej - kl. 3d

Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali:

 • Kida Karolina - kl. 1a
 • Kret Beata - kl. 1a
 • Pyś Barbara - kl. 1a
 • Syganiec Edyta -  kl. 1a
 • Bajek Aneta - kl. 1c
 • Lelek Edyta - kl. 1c
 • Noga Arkadiusz - kl. 1c
 • Dubiel Honorata - kl. 2a
 • Bielecka Paulina - kl. 2a
 • Stencel Patrycja - kl. 2a
 • Szopiak Monika - kl. 2b
 • Nazimek Klaudia - kl. 2b
 • Kłos Anna - kl. 2c
 • Ozga Barbara - kl. 2c
 • Chmiel Sylwia - kl. 2c
 • Krzywonos Monika - kl. 3a
 • Lis Magdalenia - kl. 3a
 • Siorek Karolina - kl. 3a
 • Tarnowska Dominika - kl. 3b
 • Nazimek Piotr - kl. 3b
 • Muratów Monika - kl. 3c
 • Oliwa Anna - kl. 3c
 • Polak Pamela - kl. 3c
 • Wlazło Natalia - kl. 3c
 • Komorowska Mariola - kl. 3d
 • Jaworski Krystian - kl. 3d
 • Barański Mateusz - kl. 3d
 • Ołyniec Bartłomiej - kl. 3d
 • Kwoka Angelika - kl. 3e
 • Szeliga Angelika - kl. 3e 

 


Uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem 

rok szkolny 2012/2013

 

 

 

Lp.  

 

      Nazwisko i imię          klasa    
1. Krzywonos Monika  3a
2. Lis Magdalena  3a
    3.     Rzepka Patrycja  3a
4. Siorek Karolina  3a
5. Sitarz Justyna  3a
6. Kwoka Angelika  3e
7. Szeliga Andżelika  3e
8. Walat Natalia  3e
9. Barański Mateusz  3d
10. Jaworski Krystian  3d
11. Komorowska Mariola  3d
12. Ołyniec Bartłomiej  3d
13. Muratów Monika 3c
14. Wlazło Natalia 3c
15. Polak Pamela  3c
16. Oliwa Anna  3c
   17.     Tarnowska Dominika  3b
18. Nazimek Piotr 3b
19. Lech Jakub Michał 3b

 

 

Uczniowie promowani z wyróżnieniem 

 

rok szkolny 2012/2013

 

   

 

 Lp.  

 

      Nazwisko i imię          klasa    
1. Kret Beata  1a
2. Kida Karolina  1a
   3.     Sondej Justyna  1a
4. Syganiec Edyta  1a
5. Pyś Barbara 1a
6. Bajek Aneta  1c
7. Noga Arkadiusz  1c
8. Lelek Edyta  1c
9. Płocicki Bartosz  1c
10. Trzyna Joanna  1c
11. Bielecka Paulina  2a
12. Stencel Patrycja  2a
13. Dubiel Honorata 2a
14. Lewicka Anna 2b
15. Szopiak Monika  2b
16. Nazimek Klaudia  2b
  17.   Kłos Anna  2c
18. Ozga Barbara 2c
19. Chmiel Sylwia 2c

 

 

 

Nasi wybitni sportowcy

 

Bartosz Jaroch 

uczeń klasy III b

 

Piłkarz, wychowanek Polonii Przemyśl (juniorzy), od 9 stycznia 2012 r. obrońca pierwszej drużyny Resovii Rzeszów, zarazem jej najmłodszy zawodnik (17 lat). Występował w kadrze Podkarpacia.

W lutym 2012 r. jako jedyny piłkarz z Podkarpacia został powołany do Reprezentacji Polski U-17 na turniej eliminacyjny do mistrzostw Europy. Zagrał w meczu Reprezentacji Polski do lat 17 z reprezentacją Anglii.

W roku 2013 powołany został trzykrotnie do kadry Reprezentacji Polski U-18, zagrał w zwycięskich meczach Reprezentacji Polski z Reprezentacjami Ukrainy, Czech i Białorusi.

Zwycięzca w Plebiscycie Podkarpackiej NIKE 2011 w kategorii „Odkrycie Roku”.

 

 

Agnieszka Sajdutka

 

uczennica klasy III e

 

2010 r.Mistrzostwa Polski - Bydgoszcz: (junior młodszy)

 • 1 miejsce - kata indywidualne
 • 1 miejsce fuku-go

 2011 r. - Mistrzostwa Europy - Izrael - Jerozolima: (Junior)

 • 1 miejsce kata drużynowe kobiet
 • 2 miejsce kogo kumite
 • 3 miejsce fuku go

2011 r. - Mistrzostwa Polski - Wrocław: (junior)

 • 1 miejsce fuku-go
 • 4 miejsce kata indywidualne

2012 r. - Mistrzostwa Świata - Polska - Łódź : (młodzieżowcy)
Konkurencje drużynowe:

 • 1 miejsce En-Bu kobieta / mężczyzna
 • 1 miejsce kata drużynowe kobiet

 Konkurencje indywidualne:

 • 2 miejsce kata indywidualne
 • 2 miejsce kogo-kumite

 2012 r. - Mistrzostwa Polski - Biłgoraj: (junior)

 • 1 miejsce kata indywidualne
 • 1 miejsce fuku-go
 • 2 miejsce kogo kumite
 • 2 miejsce kumite indywidualne
 • 3 miejsce kata drużynowe kobiet (w seniorach)

 


Natalia Wlazło

 uczennica klasy III c

 

 1. 22.01.2010 r., Spała - HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH W Lekkiej Atletyce – chód sportowy 3000m – V miejsce
 2. 22.04.2010 r., Zaniemyśl – MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W Chodzie Sportowym - chód 5000m - V miejsce
 3. 22.05.2010 r., Zamość - LIGA LEKKOATLETYCZNA – chód sportowy 5000m - V miejsce
 4. 27.05.2010 r., Rzeszów – MISTRZOSTWA WOJ. PODKARPACKIEGO JUNIORÓW W LEKKIEJ ATLETYCE - chód sportowy 5000m - III miejsce
 5. 12.06.2010 r., Nowa Dęba - II OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W CHODZIE SPORTOWYM - chód 5000m - V miejsce
 6. 13.06.2010 r., Boguchwała – III BOGUCHWALSKI BIEG ULICZNY– bieg 1700m – III miejsce
 7. 24.07.2010 r., Zielona Góra – XVI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH LETNICH, Mistrzostwa Polski – chód sportowy 5000m – V miejsce
 8. 14.08.2010 r., Mielec - XXVII MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ im. Generała W.E. Sikorskiego – bieg 600m – II miejsce, chód sportowy 3000m – III miejsce
 9. 11.09.2010 r., Miękisz Stary – VI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE „Bieg Ku Czci Poległych Lotników” – bieg 2000m – II miejsce, chód sportowy– I miejsce
 10. 9.10.2010 r., Rzeszów – JESIENNE BIEGI ULICZNE pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa – bieg 1500m – III miejsce
 11. 23.01.2011 r., Mielec – HALOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO JUNIORÓW – chód sportowy 3000m – II miejsce
 12. 28.01.2011 r., Spała - HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH W Lekkiej Atletyce – chód sportowy 3000m – III miejsce
 13. 16.04.2011 r., Zaniemyśl – Międzynarodowe zawody w chodzie sportowym – chód 5000m – II miejsce
 14. 29.05.2011 r., Rzeszów – Liga Lekkoatletyczna - chód sportowy 5000m – V miejsce
 15. 12.06.2011 r., Rzeszów – MISTRZOSTWA WOJ. PODKARPACKIEGO JUNIORÓW W LEKKIEJ ATLETYCE – chód sportowy 5000m – II miejsce
 16. 22.07.2011 r., Płock – OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY – Mistrzostwa Polski – chód sportowy 5000m – II miejsce, Wicemistrzostwo Polski
 17. 27.08.2011 r., Gdańsk – 47 Międzynarodowe Zawody o Puchar Obrońców Poczty Gdańskiej – chód 5000m – II miejsce
 18. 3.09.2011 r., Rzeszów – XXII Nocny Bieg Uliczny „Solidarność” – bieg 3000m – II miejsce
 19. 10.09.2011 r., Miękisz Stary - VII Ogólnopolskie Zawody Lekkoatletyczne „Bieg Ku Czci Poległych Lotników” – chód 3000m – I miejsce, bieg 1000m – I miejsce
 20. 24.09.2011 r., Kielce – Liga Lekkoatletyczna – chód 5000m – I miejsce
 21. 27.01.2012 r., Spała – Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów – chód sportowy 3000m – I miejsce, Mistrzostwo Polski, rekord życiowy: 14:46
 22. 21.04.2012 r., Zaniemyśl – Międzynarodowe zawody w chodzie sportowym – chód 10000m – IV miejsce, rekord życiowy na 10km: 50:32, międzyczasie rekord życiowy na 5km: 25:13
 23. 20.05.2012 r., Rzeszów – Liga Lekkoatletyczna – chód sportowy 5000m – II miejsce
 24. 23.06.2012 r., Białystok – Mistrzostwa Polski Juniorów – chód sportowy 10 000m – III miejsce
 25. 06.10.2012 r., Piła – Mistrzostwa Polski Juniorów w chodzie na 20 km – VI miejsce

 

 

                    Klasyfikacja śródroczna 2012/2013

 

 

Ranking klas - średnia ocen                               Ranking klas - frekwencja

 1. 1a                                                              1. 1a
 2. 3a                                                              2. 1c
 3. 3c                                                              3. 3e
 4. 3d                                                              4. 3b
 5. 2a                                                              5. 3a
 6. 2b                                                              6. 3c
 7. 3e                                                              7. 2b
 8. 1c                                                              8. 2a
 9. 2c                                                              9. 2c
 10. 3b                                                            10. 3d
 11. 1b                                                            11. 1b

 
 

Najwyższe średnie w poszczególnych klasach

 

 

  Lp.  

 

      Nazwisko i imię         klasa   
1. Syganiec Edyta
 1a
2. Kret Beata
 1a
    3.   
Pyś Barbara
 1a
4. Daniel Anna
 1b
5. Grędysa Dominika
 1b
6. Der Klaudia
 1b
7. Bajek Aneta
 1c
8. Lelek Edyta
 1c
9. Płocicki Bartosz  1c
10. Stencel Patrycja         2a       
11. Bielecka Paulina  2a
12. Dubiel Honorata
 2a
13. Szopiak Monika
 2b
14. Lewicka Anna  2b
15. Nazimek Klaudia  2b
16. Kłos Anna
 2c
  17.   
Chmiel Sylwia
 2c
18. Ozga Barbara 2c
19. Krzywonos Monika 3a
20. Lis Magdalena 3a
21. Siorek Karolina 3a
22. Sitarz Justyna 3a
23. Nazimek Piotr 3b
24. Tarnowska Dominika 3b
25. Rembisz Agnieszka 3b
26. Oliwa Anna 3c
27. Wlazło Natalia 3c
28. Muratów Monika 3c
29. Polak Pamela 3c
30. Ołyniec Bartłomiej 3d
31. Komorowska Mariola 3d
32. Barański Mateusz 3d
33. Kwoka Angelika 3e
34. Walat Natalia 3e
35. Szeliga Andżelika 3e
36. Gotkowski Jakub 3e

 

 

Nasi stypendyści - rok szkolny 2011/2012

 

 • Bartłomiej Ołyniec – kl. 2d (najwyższa średnia w szkole - 5,23 oraz wzorowe zachowanie) - Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Natalia Wlazło – kl. 2c - Stypendium MEN za wybitne osiągnięcia sportowe

 

Stypendium Miasta Rzeszowa otrzymali:

 • Bartłomiej Ołyniec – kl.2d 
 • Patrycja Stencel – kl. 1a 
 • Paulina Bielecka – kl. 1a 

Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali:

 • Paulina Bielecka - kl. 1a 
 • Patrycja Stencel - kl. 1a 
 • Monika Szopiak - kl. 1b 
 • Klaudia Nazimek -  kl. 1b 
 • Anna Lewicka - kl. 1b 
 • Anna Kłos - kl. 1c 
 • Barbara Ozga - kl. 1c 
 • Magdalena Lis - kl. 2a 
 • Anna Oliwa - kl. 2c 
 • Bartłomiej Ołyniec - kl. 2d 
 • Natalia Puc - kl. 2d  
 • Mariola Komorowska - kl. 2d 
 • Angelika Kwoka - kl. 2e 
 • Natalia Walat - kl. 2e 

 

 Wyniki klasyfikacji rocznej  - najlepsze wyniki w nauce
w roku szkolnym 2011/2012

 

 

  Lp.  

 

      Nazwisko i imię         klasa   
1. Ołyniec Bartłomiej  2d
2. Bielecka Paulina  1a
    3.   
Stencel Patrycja  1a
4. Szopiak Monika  1b
5. Kwoka Angelika  2e
6. Kłos Anna  1c
7. Nazimek Klaudia  1b
8. Ozga Barbara  1c
9.  Oliwa Anna  2c
10.  Puc Natalia         2d       
11.  Lewicka Anna  1b
12.  Lis Magdalena  2a
13.  Komorowska Mariola
 2d
14.  Walat Natalia  2e
15. Nazimek Piotr  2b
16. Wlazło Natalia  2c
  17.   
Barański Mateusz  2d

 

 

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem w roku 2012

 
 

 

 Lp. 

 

      Nazwisko i imię         klasa 
1. Ewelina Dołęga 3b
2. Anna Dudek 3b
3. Barbara Gil 3b
    4.    
Paulina Kotula 3b
5. Wioletta Materna 3b
6. Ewelina Pełka 3b
7. Sylwia Piętowska        3b       
8. Katarzyna Pociask 3b
9.  Ewelina Serafin 3b
10.  Dominika Zarych 3b
11. Kinga Zawisza 3b
12.  Michał Wojdon  3e
13.  Karol Kyc  3e
14.  Katarzyna Mazurkiewicz  3a
15.  Anna Kamycka  3a
16.  Iwona Krupa  3a
17.  Karolina Nowak  3a
18. Anna Gołąb  3c
19. Dominika Kuzdro  3c
20. Magdalena Krzesik 3d

 

Nasi stypendyści

 

 • Bartłomiej Ołyniec – kl. 2d (najwyższa średnia w szkole - 5,23 oraz wzorowe zachowanie) - Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Natalia Wlazło – kl. 2c - Stypendium MEN za wybitne osiągnięcia sportowe

 

Stypendium Miasta Rzeszowa otrzymali:

 • Bartłomiej Ołyniec – kl.2d 
 • Patrycja Stencel – kl. 1a 
 • Paulina Bielecka – kl. 1a 

Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali:

 • Paulina Bielecka - kl. 1a 
 • Patrycja Stencel - kl. 1a 
 • Monika Szopiak - kl. 1b 
 • Klaudia Nazimek -  kl. 1b 
 • Anna Lewicka - kl. 1b 
 • Anna Kłos - kl. 1c 
 • Barbara Ozga - kl. 1c 
 • Magdalena Lis - kl. 2a 
 • Anna Oliwa - kl. 2c 
 • Bartłomiej Ołyniec - kl. 2d 
 • Natalia Puc - kl. 2d  
 • Mariola Komorowska - kl. 2d 
 • Angelika Kwoka - kl. 2e 
 • Natalia Walat - kl. 2e 

SPORT W VIII LO

 

Wśród rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych wyróżniamy się bazą sportową na którą składają się:
     -      duża sala gimnastyczna do gier zespołowych,
     -      mała sala gimnastyczna,
     -      nowoczesna siłownia,
     -      sala do tańca i fitnessu z lustrami,
     -      jedyne w mieście szkolne boiska do siatkówki plażowej,
     -      boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią,
     -      boisko asfaltowe do koszykówki,
     -      na zajęcia z LA wchodzimy na stadion „Resovii” 

Uczniowie szkoły w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych rozgrywają międzyklasowe zawody:
     -      piłka siatkowa dziewczyn i chłopców,
     -      piłka nożna,
     -      siatkówki plażowej,
     -      tenisa stołowego.

Nasza szkoła organizuje Mistrzostwa Rzeszowa w siatkówce plażowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dużym zainteresowaniem młodzieży szkoły, a także mieszkańców osiedla, cieszy się organizowany co roku, końcem czerwca, piknik rodzinny "Sobota na sportowo, zdrowo i wesoło".

Po lekcjach uczniowie, według swoich zainteresowań, uczęszczają na zajęcia SKS: 
     -      siatkówka,
     -      zajęcia taneczne - taniec uliczny i towarzyski, 
     -      gry zespołowe, 
     -      zajęcia na siłowni.

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE
realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Prowadzący 

 

 Forma zajęć 

 Czas spotkań  

Miejsce 

Adam Bukała 

         zespołowe gry sportowe   

 poniedziałek
14:15
sala gimnastyczna
Adm Bukała 

         zespołowe gry sportowe

wtorek
14:15

sala gimnastyczna
  Jolanta Ziobro

         zespołowe gry sportowe

Środa
15:05

sala gimnastyczna
Małgorzata Borys-Duś

         zespołowe gry sportowe

piątek
14:15

sala gimnastyczna
Małgorzata Borys-Duś

siłownia

wtorek
15:05
siłownia
Małgorzata Borys-Duś

siłownia

środa
15:30
siłownia
Jolanta Ziobro

siłownia

czwartek
13:30
siłownia
 Małgorzata Borys-Duś 
siłownia  piątek
13:30
siłownia     Wszystkie zajęcia prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego mają na celu naukę i doskonalenie podstawowych elementów techniki i taktyki ZGS oraz przygotowanie uczniów do rozgrywek sportowych (Licealiada).

 

Wiadomości sportowe

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

PIŁKA NOŻNA

 

Dnia 1.04.2014 r. na „Orliku” IV  LO odbyły się mecze piłki nożnej chłopców w ramach Miejskiej Licealiady. Pierwszy mecz z ZS nr1 zakończył się porażką 5-0, chociaż do przerwy nasi uczniowie ambitnie stawiali czoło przeciwnikowi. Drugi pojedynek z ZDZ był meczem o „honor” i II miejsce w grupie (ponieważ wcześniej ZS nr 1 wygrało z ZDZ). W I połowie tego meczu zawodnicy VIII LO dzielnie bronili się, próbowali rozgrywać piłkę i atakować, co w konsekwencji spowodowało sfaulowanie w polu karnym A. Błażeja i podyktowanie przez sędziego rzutu karnego. Jego egzekutorem był sam poszkodowany, który wykorzystał sytuacje i dał prowadzenie drużynie 1:0. Na początku drugiej połowy przeciwnicy z większym zaangażowaniem zaatakowali naszą bramkę co zaowocowało dwoma bramkami i zmienili wynik spotkania na 1:2. Nasi zawodnicy nie podłamali się i na 6 minut przed końcem A. Błażej popisał się kapitalnym strzałem z woleja i doprowadził do remisu 2:2. W końcówce spotkanie ww. zawodnik po strzale z daleka Sz. Kochy zmienił lot piłki i ponownie wpisał się na listę strzelców ustalając wynik spotkania 3:2 dla nas. Tym sposobem A. Błażej skompletował tzw. Hat-tricka. Wszystkim zawodnikom gratuluję zaangażowania i dzielnej postawy w całych zawodach.


Skład drużyny:
1.    Andrzej Richert  3B
2.    Rafał Inglot  2A
3.    Arkadiusz Błażej 2B
4.    Shadi Hamdan 2B
5.    Paweł Marcinkowski 2B
6.    Mateusz Ruszała 2B
7.    Szymon Kocha 2C
8.    Michał Bujak 2C
9.    Marcin Jasiński 1A
10.    Tomasz Kotowicz 1B

 

Opiekun: Małgorzata Borys-Duś

 

UNIHOKEJ

 

 

W dniu 24.03.2014 r. odbyły się spotkania fazy grupowej w unihokeju dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Nasza reprezentacja rozegrała mecze z LO JP-II (wygrana 4:1), ZS Mechnicznych (wygrana 4:0) i III LO (porażka 0:4). Mając na koncie dwie wygrane i jedną porażkę dziewczyny awansowały do finału miejskiego.
W dniu 31.04.2014 r. odbył się Finał Szkół Ponadgimnazjalnych „Licealiada” w unihokeju dziewcząt. Reprezentacja VIII LO rozegrała dwa mecze z drużynami z grupy drugiej (II LO, ZSKU). Niestety, oba spotkania zakończyły się porażką 1:6 z II LO i 0:1 z ZSKU, tym samym dziewczęta zajęły IV miejsce.Skład drużyny:
1.    Sylwia Chmiel 3C
2.    Joanna Glińska 3C
3.    Nikola Dyderska 3B
4.    Justyna Marciniec 3B
5.    Karolina Szatkowska 3B
6.    Monika Szopiak 3B
7.    Katarzyna Tereszkiewicz 3B
8.    Urszula Wacław 3B

 

Opiekun: Małgorzata  Borys-Duś

 

Wszystkim ww. zawodniczkom klas III, opiekun M. Borys-Duś serdecznie dziękuje za 3-letnie, godne reprezentowanie szkoły i zdobywanie zaszczytnych miejsc w różnego typu zawodach sportowych (lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, unihokej).
DZIEWCZYNY JESTEŚCIE SUPER !

 

PIŁKA SIATKOWA


3.10.2013 r. odbyły się mecze w Licealiadzie Miejskiej chłopców fazy grupowej. Nasi uczniowie wygrali z drużynami z LO -  JP II 2:0 oraz ZS Elektrycznych 2:0 i awansowali do rozgrywek półfinałowych.


 
SKŁAD DRUŻYNY:
1.    Paweł Marcinowski - kapitan
2.    Sebastian Miciuda
3.    Andrzej Richert
4.    Wojciech Pondo
5.    Michał Pietraszek
6.    Krystian Czuchra
7.    Marcin Jasiński
8.    Rafał Inglot
9.    Artur Jagusztyn
10.  Kornel Puc

 

Opiekun drużyny: Małgorzata Borys-Duś 

 

  

 PIŁKA RĘCZNA


20.09.2013 r. odbyły się mecze fazy grupowej chłopców Miejskiej Licealiady. Nasi uczniowie niestety ulegli drużynom z II LO oraz ZDZ i odpadli z dalszych rozgrywek. Mamy nadzieję, że za rok będzie lepiej.


SKŁAD DRUŻYNY:
1.    Shadi Hamdan  - kapitan
2.    Paweł Marcinowski - bramkarz
3.    Michał Pietraszek
4.    Wojciech Pondo
5.    Sebastian Miciuda
6.    Andrzej Richert
7.    Amadeusz Poprawa
8.    Maciej Kunysz
9.    Artur Jagusztyn


            Opiekun drużyny: Małgorzata Borys-Duś25.09.2013 r. odbyły się mecze fazy grupowej dziewcząt. Nasze zawodniczki wygrały z drużynami  III LO oraz LO – JP II i awansowały do dalszych rozgrywek – FINAŁOWEJ CZWÓRKI.


9.10.2013 r. – pierwsze mecze finałowe; z II LO porażka 6:10 oraz zwycięstwo z ZSKU 4:2


16.10.2013 r. – odbył się kolejny mecz fazy finałowej, w którym nasza drużyna uległa ZST wynikiem 3:6. W ostatecznej punktacji nasza szkoła zajęła III miejsce.


SKŁAD DRUŻYNY:
1.    Karolina Szatkowska - kapitan
2.    Monika Szopiak
3.    Justyna Marciniec
4.    Ewa Walicka
5.    Nikola Dyderska
6.    Urszula Wacław
7.    Katarzyna Tereszkiewicz
8.    Klaudia Nazimek
9.    Natalia Draus
10.  Joanna Glińska – bramkarz


             Opiekun drużyny: Małgorzata Borys-Duś

 

 


Naszym zawodnikom i zawodniczkom życzymy powodzenia i trzymamy kciuki !!!


 

 

 

 ROK SZKOLNY 2012/2013

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT


Reprezentacja szkoły w piłce ręcznej dziewcząt zajęła II miejsce w Miejskiej Licealiadzie. Na początku rozgrywek dziewczyny wygrały z drużynami ZSKU oraz i zajęły 1 miejsce w grupie. W Finale Miejskim zespół wygrał z drużyną ZSG, jednak uległ II LO. Skład zespołu:


1. Justyna Dec kl.3b
2. Nikola Dyderska kl.2b
3. Justyna Marciniec kl.2b
4. Klaudia Nazimek kl.2b
5. Karolina Szatkowska kl.2b
6. Monika Szopiak kl.2b
7. Urszula Wacław kl.2b
8. Ewa Walicka kl.2b
9. Klaudia Gąsior kl.2c
10. Joanna Glińska kl. 2c
11. Natalia Draus kl. 1b

 

 

Opiekun drużyny: mgr Małgorzata Borys - Duś

 

 


PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW


W Miejskiej Licealiadzie nasi uczniowie zajęli III miejsce. Najpierw wygrali fazę grupową z drużynami ZSP i LO im. Jana Pawła II, a następnie w półfinale pokonali II LO i VI LO. Niestety odnieśli porażkę z XII LO. Do Finału Miejskiego awansowali na 2 miejscu i tam pokonali drużynę z ZSM, ale przegrali z V LO (sportowe). Ta przegrana i porażka z półfinału spowodowały, że zajęliśmy dopiero III miejsce. Nasza drużyna występowała w składzie:


1. Patryk Grendysa kl. 3c
2. Mateusz Kłeczek kl.3c
3. Grzegorz Drab kl.3c
4. Szymon Wójs kl.3c
5. Piotr Nazimek kl.3b
6. Kamil Ślęczka kl.3b
7. Sebastian Micuda kl.2c
8. Andrzej Richert kl.2b
9. Wojciech Pondo kl.1c
10. Paweł Marcinowski kl. 1b


Trener drużyny: mgr Jerzy Wietecha

 

 

6 grudnia 2012 r. nasi siatkarze po raz trzeci z rzędu wygrali Turniej Mikołajkowy organizowany przez II LO. Patryk Grendysa został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju. Drużyna występowała w w/w składzie.

 

 

 

 

 

Zakończyła się Miejska Licealiada w siatkówce dziewcząt i chłopców.

 

Drużyna chłopców po trudnych meczach półfinałowych rozegranych z II LO, IV LO, XII LO oraz ZSG ostatecznie zajęła 6 miejsce w Rzeszowie.


Dziewczęta zakończyły rozgrywki na fazie grupowej wygrywając z ZSSpoż, ZSKU ulegając drużynie z LO-JPII.


Skład drużyny:        

                                                                                                
1.Wilk Agnieszka-kapitan
2.Wilk Anna
3.Cyburt Magdalena
4.Świder Marzena
5.Jacek Izabela
6.Zańczak Patrycja
7.Marciniec Justyna
8.Kołodziej Paulina
9.Dudzik Justyna

 

 

 


30 października 2014 r. uczniowie VIII LO wzięli udział w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
W konkurencji tej szkołę musi reprezentować 8 uczniów. Każdy z nich ma za zadanie pokonać dystans 800 metrów w terenie i przekazać pałeczkę sztafetową swojemu koledze.

Sztafetowe biegi przełajowe to dosyć wyczerpująca konkurencja, ponieważ dystans 800 m trzeba pokonać jak najszybciej, a trasa jest  trudna, bo występują na niej pagórki, zakręty i różne inne utrudnienia.

Naszą szkołę dzielnie reprezentowali następujący uczniowie:


1. Zacios Konrad kl. IIIb
2. Borowski Michał kl. I a
3. Wajda Damian kl. Ia
4. Kłęk Konrad kl.Ia
5. Wiernik Rajmund kl. Ib
6. Pisarek Tomasz kl. Ib
7. Jagodziński Karol kl. IIIa

Gratulujemy naszym sportowcom!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne w VIII LO

rok szkolny 2015/2016

 

 

  Lp.  
Rodzaj zajęć Termin

 

Sala

 

1. Taniec

     wtorek 15:05     

środa 14:15

      sala gimnastyczna       
2.

Zajęcia z pierwszej pomocy

(Piotr Dobrzaniecki)

czwartek 15:05

206

 

 

 

Koła zainteresowań

 

W naszym liceum działają koła przedmiotowe prowadzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Uczniowie mogą w nich rozwijać swoje zainteresowania, uzupełniać wiedzę oraz przygotowywać się do matury.

 

 

Harmonogram spotkań kół przedmiotowych

 

  Lp.  
Nazwisko i imię
nauczyciela
Przedmiot Termin spotkania     Sala   
  Andres Sabina chemia

piątek 14:15 (k. III a)

204

1. Barańska Ewa matematyka

czwartek 13:30 (kl. III a)

2

2. Błońska-Rybarczyk Ewelina
   WOK   

poniedziałek 14:15

 
  Bilik Katarzyna j. polski N

wtorek 12:40

105
 3. Cop Maria geografia N
środa 7:10 (kl. III b N
luty, marzec)
101
 4. Czado Joanna geografia piątek 7:10 305
 5. Feret Ewa historia/WOS środa 7:30 (kl. II)
 
 6.     Grych-Hajduk Lucyna    
j.angielski wtorek 14:15
środa 14:15 (kl. III)
314
7. Jaśkiewicz Ewa j.niemiecki poniedziałek 8:50 111
 8. Kądziela Marta j.niemiecki wtorek 8:00 (kl. II a)
305
 11. Malisiewicz Marta j.polski wtorek 12:40 102
 12. Nycz Beata biologia piątek 8:00
206
  Popek Natalia j. hiszpański poniedziałek 7:30 101
  Puzanowska Małgorzata chemia poniedziałek 13:30 204
 14. Sawicka Anna j.angielski wtorek 8:00 (kl. III)
303
 15. Sobala Dorota historia/WOS piątek 8:00 (kl. III c)
104
 17. Szczerbińska Joanna j.polski

środa 10:35 (k. III a)

piątek 12:40 (kl. III c)

101
 18. Wołowiec Katarzyna j.angielski piątek 14:15
200
 19. ks. Wójcik Tomasz
"Caritas" czwartek 15:10  

 

 

Oprócz kół przedmiotowych uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach:

 • Szkolnego Koła Turystycznego - opiekunowie: p. J. Czado
 • Teatru "Fraszka" - opiekun: p. Anna Murias
 • Szkolnego Koła "Caritas" - opiekunowie: ks. T. Wójcik
 • Szkolnego Koła Filmowego - opiekun: p. J. Czado
 • kół sportowych - opiekunowie: nauczyciele WF
 • kół artystycznych - opiekun: p. E. Błońska-Rybarczyk

 

Uczniowie zainteresowani naukami ścisłymi uczestniczą w zajęciach z matematyki w ramach projektu "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne", oraz w zajęciach z matematyki organizowanych przez Stowarzyszenie "Wyspiański".

 

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

 

 

 

     Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.

      Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie I. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w nim przez 3 lata szkolne (od klasy pierwszej do klasy trzeciej).

 

     Pasje i zainteresowania dziennikarskie można rozwijać w naszym liceum poprzez redagowanie gazetki szkolnej "3plus8", oraz poprzez współtworzenie szkolnej witryny internetowej.

VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wyspiańskiego 16a  Rzeszów