Witamy

  • Witamy

    Witamy na stronie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.  Mamy nadzieję, że informacje tutaj zamieszczone okażą się rzetelnym i ciekawym źródłem wiedzy o naszej szkole.  

    Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Kalendarz

poprzednim miesiącu grudzień 2018 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 48 1
week 49 2 3 4 5 6 7 8
week 50 9 10 11 12 13 14 15
week 51 16 17 18 19 20 21 22
week 52 23 24 25 26 27 28 29
week 1 30 31

 

 

 

 

 

Matura 2018 - podstawowe informacje

 

1. Terminy przeprowadzania egzaminów.

2. Dostosowania egzaminów do potrzeb uczniów.

3. Procedury maturalne.

 
Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających.


Egzamin maturalny składa się z:

  • części ustnej - ocenianej w szkole
  • części pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów


Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) w części ustnej - egzaminy bez określenia poziomu:
     a) język polski
     b) język obcy nowożytny

2) w części pisemnej - egzaminy na poziomie podstawowym:
     a) język polski
     b) język obcy nowożytny
     c) matematyka

3) w części pisemnej - egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (wynik z egzaminu nie ma wpływu na zdanie matury) - jeden przedmiot wybrany spośród następujących przedmiotów:

    a) biologii
    b) chemii
    c) filozofii
    d) fizyki
    e) geografii
    f) historii
    g) historii muzyki
    h) historii sztuki
    i) informatyki
    j) języka łacińskiego i kultury antycznej
    k) języka mniejszości etnicznej
    l) języka mniejszości narodowej
    m) języka obcego nowożytnego
    n) języka polskiego
    o) języka regionalnego
    p) matematyki
    r) wiedzy o społeczeństwie

Ponadto absolwent może przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych spośród wymienionych powyżej. Zdaje je wyłącznie pisemnie - na poziomie rozszerzonym (w przypadku j. obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, w części ustnej lub pisemnej).

  
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.


Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów oraz przystąpił do egzaminu w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego.


Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminów znajdują się w procedurach maturalnych, informatorach maturalnych z poszczególnych przedmiotów dostępnych na stronach OKE w Krakowie lub CKE.


Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała także dodatkowe materiały nt. egzaminu maturalnego, w tym przykładowe zestawy zadań wraz z komentarzami oraz filmy instruktażowe lub ilustrujące przebieg egzaminu.

 

 

 Wszystkim Maturzystom życzymy powodzenia !!!

 

 

VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wyspiańskiego 16a  Rzeszów